Skip to the content

Ramme på 3,7 prosent

Tariffoppgjøret i LO/NHO-området er forbundsvist. Først ut var frontfaget hvor det 2. april ble enighet om en ramme på 3,7 prosent. Oppgjøret er forbundsvist og sjømannsorganisasjonene møter NHO Sjøfart 20. april.

04.04.22

Dette betyr rammen for deg

I et forbundsvist oppgjør er det vanlig at forhandlingsresultatet for konkurranseutsatt industri – frontfaget – legger malen for den økonomiske rammen for de påfølgende forbundsvise forhandlinger i LO-NHO-området

I forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble det enighet om en ramme på 3.7 prosent for oppgjøret. For industriens del er det blant annet forhandlet fram et generelt tillegg på 4 kroner og en økning av minstelønnssatsene på 10 kroner.

Her er det viktig å huske at rammen er ikke det samme som framforhandlet tarifftillegg.

Lønnsrammen er summen av tre elementer:

  • Overhenget, som er den lønnsøkningen som ble avtalt i fjor som gjelder for i år
  • Glidning, som er lønnsøkninger som kommer i løpet av året, utenom tariffoppgjøret.
  • Selve tarifftillegget som du ser som økning på lønnsslippen etter at tariffoppgjøret er ferdig

Forhandlingene mellom NSOF og NHO Sjøfart som starter 20. april handler om hvor stort tarifftillegget skal være og hvordan det skal innrettes. 

Les mer:

frifagbevelgelse.no finner du gode forklaringer på viktige begreper og mekanismer i lønnsoppgjøret.

Mer fra LO om resultatet av forhandlingene i frontfaget (02.04.22) 

Alt om innenriksoppgjøret 2022

Nyttig om forhandling og streik