Skip to the content

Godkjent i uravstemming

Innenriksoppgjøret 2022

Innenriksoppgjøret godkjent 

Resultatet av forhandlingene med NHO Sjøfart ble sendt til uravstemming blant medlemmene i slutten av april. 

  • JA: 58 prosent av de som stemte støttet forhandlingsutvalgets anbefaling om å godta forhandlingsprotokollen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart fra 22. april 2022. 
  • NEI: 42 prosent stemte nei.

Del to av lønnsoppgjøret for innenriks - lokale forhandlinger - begynner til sommeren. Dette tariffoppgjøret omfattet overenskomstene for passasjerfartøy i kystfart, bukseringsrederiene, Redningsselskapet, og skoleskipet Gann.

Aktuelt om oppgjøret

Medlemmene godtok innenriksoppgjøret

04.05.2022. 58 prosent av medlemmene stemte ja til det fremforhandlede resultatet. 

Viktige ord uttrykk i tariffoppgjøret

04.03.2022  Din lønnsøkning handler om mer enn framforhandlet tillegg. Lær deg hva glidning og overheng betyr. 

Ramme på 3,7 prosent i frontfaget

03.04.22  Langt på overtid i kom meklingen for lønnsoppgjøret i industrien i havn

LO om tariffoppgjøret 2022

04.03.2022 LOs uttalelse om den økonomiske situasjonen før lønnsoppgjøret 2022.

Nyttig om forhandling og streik