Skip to the content

Tariffoppgjøret

Tariffoppgjøret 2019-2020

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. 

Enighet mellom DSO og Norges Rederiforbund i flyteriggoppgjøret

DSO kom 24. september til enighet med Norges Rederiforbund i årets hovedoppgjør for flyterigg. Les mer på DSOs egen nettside.

Kommuneoppgjøret i havn

17. september 2020 ble partene i kommuneoppgjøret enige om et anbefalt forhandlingsresultat. De avtalte tilleggene er på mellom 1400 og 1900 kroner med virkning pr 1. september. Frist for endelig godkjenning av oppgjøret blesatt til 19. oktober kl 1200. LO Kommune er forhandlingsutvalget til LO-forbund med medlemmer i kommunal sektor. Disse forbundene er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund (SL), Fellesforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund. Det ble derimot brudd i statsoppgjøret, som gikk til mekling.

HRF-oppgjøret 14. oktober

Hovedoppgjøret med Hurtigbåtforbundet HRF finner sted 14.oktober.

NOR- og NIS-oppgjør senere på høsten

Dato for hovedoppgjøret NOR (inklusiv offshore service) mellom NSOF og Norges Rederiforbund er foreløpig satt til 28.-29. oktober. NIS-oppgjøret skal etter planen avholdes 10.-11. desember. De tre sjømannsorganisasjonene forhandler parallelt under begge utenriksoppgjørene.

Innenriksoppgjøret 2020 avsluttet 
"Innenriksoppgjøret" omfatter alle arbeidstakere ansatt i hht avtaler mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart. Det vil ansatte i ferge- og lokalfarten, på bukseringsoverenksomstene og i redningsselskapet. I år foregår lønnsoppgjøret i september, etter at hovedlønnsoppgjøret mellom LO og NHO i vår ble utsatt på grunn av korona. 

 

 

 

LOfavør boliglån
LOfavør boliglån
Norske sjøfolk binder Norge sammen!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger