Skip to the content

Tariffoppgjøret: Slik informeres medlemmene

Forut for et tariffoppgjør henter forbundet inn innspill og forslag fra medlemmene. Alle kan komme med forslag, og alle innspill som er gitt blir tatt med i vurderingen av hva som skal kreves og prioriteres. I større oppgjør er det forhandlingsutvalget for det aktuelle tariffområdet som prioriterer kravene og forslagene.

I et hovedoppgjør forhandles det som regel om flere elementer enn lønnstillegg. Det er forhandlingsutvalgets jobb å løpende prioritere lønnskrav og andre krav opp mot hverandre både før man går inn i forhandlinger, og underveis i møtene med motparten.

I et mellomoppgjør er det kun lønnsjustering det skal forhandles om. 

Ofte savner medlemmer detaljert informasjon om hvilke krav som til slutt blir lagt frem og om hva som skjer underveis i forhandling og mekling. Men for forbundet er det vanskelig å være detaljert i informasjonen til medlemmene, fordi det fort kan skape spesifikke forventinger til forhandlingsresultatet. Forhandlingsutvalget har mindre spillerom og man risikerer å få dårlige resultater totalt sett fordi de ikke kan justere strategien og kreve andre og løsninger enn det som er informert ut om.  I tillegg ønsker man ikke at motparten er som ofte blir gjort kjent med informasjonen og kunne bruke den taktisk i forhandlingene/meklingen. 

Under en mekling er det etter arbeidstvistloven bare meklingsmannen som har lov til å uttale seg om det pågående oppgjøret.

 

 

Nyttig om forhandling og streik