Skip to the content

Sjekk sykepengene fra NAV

SJEKK SYKEPENGENE: -Sjøfolk kan ha mye å tjene på å kontrollere utbetaling av sykepenger fra NAV, sier Erling Fasting i NSOF.

NSOF har hatt flere saker mot NAV medlemmene har fått etterbetalt betydelige summer.

11.11.22

-Vi har bistått flere og bidratt til at de har fått etterbetalt store summer fra NAV i sykepenger, sier Fasting. Vi ser ofte at NAV ikke har kompetanse på sjøfolks rettigheter. Sjøfolk har nemlig særrettigheter i form av unntak for flere av bestemmelsene i folketrygdloven.

Et medlem fikk nylig etterbetalt 51 000 kroner etter at NAV feilaktig hadde redusert hans utbetaling av sykepenger. Han var blitt syk før han hadde stått fire uker i stillingen. NAV avslo først hans søknad om utbetaling av sykepenger, fordi han ikke hadde full opptjeningstid, men sjøfolk har unntak fra bestemmelsen om opptjening i folketrygdloven, påpeker Fasting.

Dette resulterte i at han også fikk redusert utbetalingen av sykepenger med 35 prosent, som er slik loven er for de fleste andre yrkesgrupper. Sjøfolk har en særbestemmelse også her om 100 prosent utbetaling opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (resterende lønn har man rett til via skipsarbeidsloven § 4-4). Da vi tok opp forholdet med NAV, førte det til at mannen fikk full utbetaling av sykepengene, sier Fasting.

- Fordi sjøfolk har særrettigheter i forbindelse med sykepenger, er det viktig for sjøfolk å dobbeltsjekke arbeidet NAV gjør i forbindelse med sykepenger. Dette er kunnskap NSOF besitter, men som i flere tilfeller mangler hos NAV, slutter Fasting.