Skip to the content

Permisjoner og sosiale rettigheter

Når du er langt til havs i ukesvis, er det ikke bare å svippe hjem ved sykdom i familien eller når du skal bli pappa. Vi hjelper deg med å finne ut hva du har rett på og hvordan du kan komme frem til den en løsning med arbeidsgiveren.

Sjøfolk har alltid vært i en spesiell stilling i forhold til arbeidstakere på land fordi de ikke er omfattet av Arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund jobber både med å forbedre regelverket og i tarifforhandlinger for å sikre norske sjøfolk rettigheter knyttet til blant annet permisjoner, graviditet og fødsel, HMS og ulike forsikringsordninger.

Når sjømannen blir mamma eller pappa

Ulike seilingsmønstre gjør det i seg selv komplisert å finne ut av en sjømannspappas rettigheter og muligheter i forbindelse med fødsel og svangerskapspermisjon. At forskjellige lover og forskrifter gjelder sjømannen og ansatte på land, gjør det enda vanskeligere. 

 

 

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør
Bruk fordelene!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger