Skip to the content

Permisjoner og sosiale rettigheter

Når du er langt til havs i ukesvis, er det ikke bare å svippe hjem ved sykdom i familien eller når du skal bli pappa. Vi hjelper deg med å finne ut hva du har rett på og hvordan du kan komme frem til den en løsning med arbeidsgiveren.

Sjøfolk har alltid vært i en spesiell stilling i forhold til arbeidstakere på land fordi de ikke er omfattet av Arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund jobber både med å forbedre regelverket og i tarifforhandlinger for å sikre norske sjøfolk rettigheter knyttet til blant annet permisjoner, graviditet og fødsel, HMS og ulike forsikringsordninger.

Når sjøfolk blir forelder

Ulike seilingsmønstre gjør det i seg selv komplisert å finne ut av en sjøfolksrettigheter og muligheter i forbindelse med fødsel og svangerskapspermisjon. At forskjellige lover og forskrifter gjelder sjømannen og ansatte på land, gjør det enda vanskeligere.

Her ser du vår oversikt over alle de viktigste reglene for sjøfolk som blir foreldre. 

Fri ved barn og barnepassers sykdom

Skipsarbeidsloven (§ 7-8) gir nå også sjøfolk, med unntak av de på NIS-overensksomster, rett til fri ved barn og barnepassers sykdom.

Folketrygdloven gjelder også for sjøfolk. Derfor har man rett til omsorgspenger på lik linje med folk på land ved barn og barnepassers sykdom når rederiet har innvilget fri. Antall dager i året denne retten gjelder er regulert i Folketrygdloven §§ 9-5 til 9-9. Har man f.eks. ett eller to barn under 12 år, har man rett på 10 dager med omsorgspenger fra arbeidsgiver.