Skip to the content

Mekling pågår

MEKLINGSBORDET: NSOF og de andre sjømannsorganisasjonene møtte Norges Rederiforbund hos Riksmekleren fredag morgen. Meklingsfrist er ved midnatt. Underveis i meklingen er det bare mekleren som har lov til å uttale seg. Det kommer derfor ingen ny informasjon fra NSOF så lenge meklingen pågår.  Foto: Jógvan H. Gardar

Norsk Sjøoffisersforbund har varslet at vi vil ta medlemmer på 12 skip i NOR-området ut i konflikt fra 26. november hvis ikke partene blir enige hos Riksmekleren innen meklingsfristen ved midnatt 25. november.

Forbundet har 21. november varslet Riksmekleren om hvilke skip som vil bli tatt ut i første runde av en eventuell streik. Om det ikke blir en løsning, er det bare forbundets medlemmer som er på jobb om bord på disse skipene som går ut i streik. Forbundet holder kontakt med de berørte direkte og gjennom tillitsvalgte. Antall skip som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med nye fire dagers varsel.

Førsteuttaket

Energy Swan

Golden Energy

Stril Polar

Simon Møkster Rederi

Stril Mariner

Simon Møkster Rederi

Normand Solitaire

Solstad Shipping

Normand Sun

Solstad Shipping

Skandi Flora

DOF

Island Crusader

Island Offshore

Havila Venus

Havila Shipping

Stril Luna

Simon Møkster Rederi

Siem Pride

Siem Offshore

Troms Arcturus

Tidewater

Superspeed 2

Color Line

Dette har skjedd og vil skje
26. oktober: Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund møter Norges Rederiforbund til forhandlinger.
28. oktober: Sjømannsorganisasjonene bryter forhandlingene og oppgjøret går til mekling. Når mekleren varsles om at det er brudd, må forbundet sende en kollektiv plassoppsigelse. Rederiene sender deretter som regel et betinget permitteringsvarsel.
25. november: Partene er innkalt til riksmekleren og meklingen er begjært avsluttet ved midnatt samme dag. Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
26. november: Fører ikke meklingen frem, er det varslet arbeidsnedleggelse (streik) på skipene over fra 26. november kl 06.00, om ikke annet blir meddelt.

Hvem og hva er NOR-oppgjøret?
Oppgjøret og streikevarselet omfatter alle NSOFs medlemmer (i hovedsak skipsførere og styrmenn) på NOR-flaggede skip i rederier som bruker tariffavtaler mellom NSOF og Norges Rederiforbund (NR). Avtalene inkluderer NOR-flaggede offshore-servicefartøy, bøyelasteskip, kabelleggingsskip samt passasjerskip i Nor- og Østersjøfart, til sammen ca. 1600 medlemmer. NIS-skip vil ikke ble omfattet av en eventuell streik. Nordisk NIS avtalen forhandles 24. januar 2023.

Dette oppgjøret er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles både om et generelt lønnstillegg og endringer i overenskomstens øvrige bestemmelser. Utgangspunktet for forhandlingene er dagens økonomiske situasjon, pris- og lønnsutviklingen det forrige avtaleår og utsiktene for kommende avtaleår.                      

Hvis det blir streik
Ved en eventuell arbeidsstans skal medlemmene om bord i de omfattede skipene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Det skal kun utføres sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Flere detaljer er sendt direkte til medlemmer og tillitsvalgte om bord på skipene som tas ut i første runde.
Husk at de som er tatt ut i streik, streiker for fellesskapet! Alle som ikke er tatt ut i streik har rett og plikt til å fortsette sitt vanlige arbeid som før. Man skal ikke og kan ikke pålegges å utføre arbeide de streikende skulle utført. Hvis du som medlem blir permittert som følge av streiken og ikke får dagpenger fra NAV, kan du søke om streikebidrag fra NSOF.

Les mer her:

Nyttig å vite om forhandling, streik og permittering

Les også

// NSOF går til forhandlingsbordet med et tydelig krav om at medlemmenes kjøpekraft.

// Brudd i forhandlingene med NR

// Samleside - alt om hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2022-2023

Nyttig om forhandling og streik