Skip to the content

Nyttige og viktige innspill

170 medlemmer fra 30 rederier har svart på et spørreskjema om krav og prioriteringer til det kommende tariffoppgjøret med Norges Rederiforbund for NOR-overenskomstene og Nordisk NIS-avtale. Til sammen 500 kommentarer og innspill ble sendt inn og går videre til tariffkonferansen neste uke. Kartleggingen viser at

  • 91 prosent sier det viktigste i det kommende tariffoppgjøret er å få et godt, generelt lønnstillegg som ivaretar kjøpekraften.
  • 65 prosent mener at det i årets lønnsoppgjør er viktig å kreve bedre velferdsordninger som pensjon, og permisjoner.

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten.  I undersøkelsen som nå er avsluttet ble deltakerne bedt om å sette forbedringer av overenskomstens ulike områder i prioritert rekkefølge. Generelt lønnstillegg er en klar førsteprioritet blant medlemmene. Forbedringer knyttet til seilingsperioder, turnusplan, avvik fra turnus kom på en andreplass på prioriteringslisten. Også permisjoner og velferdsordninger trekkes frem av mange som et område der man ønsker bedre ordninger.

Tariffkonferansen neste uke skal gå gjennom innspillene og foreta en prioritering som de ber det nyvalgte forhandlingsutvalget forholde seg til. I forkant av forhandlingene kommer det mer informasjon om hvilke krav vi vil fremsette og hva som blir prioritert i år.

Tekst og statistikk

Det viktigste med innspillundersøkelsen, var at flest mulig skulle sende sine fritekstsvar til tariffkonferansen. Men det var i tillegg noen avkrysningsspørsmål hvor svarene kan gi et generelt inntrykk av hva som er viktigst i det kommende tariffoppgjøret. Under finner du noen av resultatene:

Ranger i rekkefølge hva du mener er det er viktigst å endre eller forbedre i det kommende tariffoppgjøret:

 

 

Nyttig om forhandling og streik