Skip to the content

Brudd i forhandlingene

28. oktober ble det brudd i forhandlingene om NOR-overenskomstene mellom de tre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund. Partene lykkes ikke å komme til enighet i en ellers svært krevende forhandling. Hovedoppgjøret går nå til mekling. Partene er innkalt til riksmekleren 25. november. 

-  Det er bedre tider i næringen og offshorerederiene bør nå evne å tilbud lønns- og arbeidsvilkår som er konkurransedyktige både innad skipsfarten og i forhold til annen industri, sier forhandlingsleder for NSOF Hans Sande. 

- Forhandlingene var krevende fordi vi trenger et oppgjør som ikke bare reflekterer rederienes lønnsevne i dagens økonomiske situasjon, men som så langt som mulig også kompenserer for den mindrelønnsutviklingen sjøfolkene har hatt gjennom de siste årenes lavkonjunkturer. Vi klarte ikke bli enige om hvordan etterslepet skal kompenseres og hvor raskt gapet skal tettes, og må nå søke hjelp av riksmekleren, sier Sande.

Dette skjer nå:

  • Når mekleren varsles om at det er brudd, må forbundet sende en kollektiv plassoppsigelse. Rederiene sender deretter som regel et betinget permitteringsvarsel.
  • Mekleren bestemmer hvilken dato meklingen skal begynne og hvor lang tid som skal settes av til meklingen. Riksmekleren har innkalt partene til mekling 25. november. 
  • Senest 4 dager før meklingsfristen må vi varsle hvilke skip som tas ut i streik i første runde av streiken. Dette kalles varsel om plassfratredelse. Hvis mekleren ikke klarer å få partene til å bli enige innen meklingsfristen, blir det streik.

FORHANDLINGSUTVALGET: Fra venstre Bernhard Lie-Nielsen, (NSOF), Hans Sande (NSOF) Gyrid Margrete Angelsen (Island Offshore Management AS),  Knut-Arne Boge (Seatrans AS), Mattias Isojärvi (Vss Seafarers AS) Sten Tore A. Nesset (Color Line AS) og  Trond Løfgren (NSOF). Børre Lindanger (Eidesvik Maritime AS) og Vidar André Paulsen (Simon Møkster Shipping AS) deltok også i forhandlingen, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Om dette oppgjøret

Forhandlingene startet 26. oktober og omfatter overenskomstene for offshore, bøyelast, kranskip og «fjerdeavtalen». Overenskomsten for ferger i nord- og østersjøfart forhandles parallelt. Nordisk NIS-avtalen skal forhandles enten i desember eller januar. Disse tariffoppgjørene omfatter til sammen ca. 2 000 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund. 

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at det også framsettes krav knyttet andre tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten.

Les også:

// NSOF går til forhandlingsbordet med et tydelig krav om at medlemmenes kjøpekraft.
// Nyttig å vite om forhandlinger, mekling og streik.

// Samleside - alt om hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund 2022-2023

Nyttig om forhandling og streik