Skip to the content

HOVEDOPPGJØRET 2022

NOR-/NIS-oppgjøret

Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund om lønn og vilkår for NOR-overenskomstene er fastsatt til 26.-28. oktober, mens Nordisk NIS-avtalen skal forhandles enten i desember eller januar. Disse tariffoppgjørene omfatter til sammen ca. 2 000 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund. 

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter. 

Aktuelt om NOR-/NIS-oppgjøret 2022

Dette er prioritert

02.09.22  170 medlemmer fra 30 rederier har svart på et spørreskjema om krav og prioriteringer til det kommende tariffoppgjøret.

Derfor er tariffavtalen viktig

05.09.22 Det er viktig at du som har jobben din til sjøs er med i et fagforbund som kan skipsfart og som har tariffavtaler for norske sjøfolk på alle typer skip og i alle farvann.

Viktige ord uttrykk i tariffoppgjøret

04.08.2022  Din lønnsøkning handler om mer enn framforhandlet tillegg. Lær deg hva glidning og overheng betyr. 

Hva er viktigst å kreve?

29.06.2022

Nytt i år er at forbundet og de tillitsvalgte går mer systematisk til verks for å samle inn forslag, ønsker og krav.

Nyttig om forhandling og streik