Skip to the content

HOVEDOPPGJØRET 2022

NOR-/NIS-oppgjøret

Forhandlingene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund om lønn og vilkår for NOR-overenskomstene startet 26. oktober. 26. november kom partene til enighet ved hjelp av Riksmekleren. 

Hovedoppgjøret for NOR-overenskomstene er dermed avsluttet. Forhandlingene for NIS skjer i januar 2023. Disse tariffoppgjørene omfatter til sammen ca. 2 000 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund. 

Aktuelt om NOR-/NIS-oppgjøret 2022

NOR-oppgjøret i havn

26.11.22 Hovedoppgjøret med Norges Rederiforbund for NOR-området er avsluttet. Norsk Sjøoffiserforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene godtok kl 0200 natt til lørdag 26. november Riksmekleres skisse til løsning og den varslede streiken på tolv skip er avverget.

Varslet streik på 12 fartøy

25.11.2022 NSOF varslet streik på tolv fartøy før meklingen. 

Brudd i forhandingene, oppgjøret går til mekling 

Fredag 28. oktober ble det brudd i forhandlingene NOR Utenriks mellom de tre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund. Partene lykkes ikke å komme til enighet i en ellers svært krevende forhandling. Partene er innkalt til riksmekleren 25. november

Viktige ord uttrykk i tariffoppgjøret

15.10.2022  NSOF går til forhandlingsbordet med et tydelig krav om at medlemmenes kjøpekraft.

Norsk flagg holder stand

NOR-flaggede offshoreskip utgjør nå 99% av de totale leveranser innen offshore service.

Dette er prioritert

02.09.22  170 medlemmer fra 30 rederier har svart på et spørreskjema om krav og prioriteringer til det kommende tariffoppgjøret.

Nyttig om forhandling og streik