Skip to the content

Tariffoppgjøret område for område

KLARFOR NYE HOVEDOPPGJØR: Avdelingsleder i forhandlingsavdelingen, Bernhard Lie-Nielsen.

Forberedelsene til høstens tariffoppgjør fortsetter gjennom sommeren. De neste store oppgjørene som står for tur er forhandlingene med Kystrederiene i september og med Norges Rederiforbund i oktober.

- Før oppgjørene samles tillitsvalgte til «tariffkonferanse». Her gjennomgås og prioriteres alle innspill, krav og forslag til forbedringer av overenskomstene som har kommet inn siden forrige oppgjør, sier avdelingsleder Bernhard Lie-Nielsen.

Nytt i år er at forbundet og de tillitsvalgte går mer systematisk til verks for å samle inn forslag, ønsker og krav. Første uke i juli får alle medlemmer tilknyttet NR- og Kystrederi-overenskomstene tilsendt lenke til et skjema for registrering av krav, ønsker og forbedringsforslag. Vi har allerede i løpet av denne tariffperioden mottatt mange forslag til endringer i overenskomstene som også vil bli systematisert og lagt frem for tariffkonferansen.

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Har du synspunkter på hvordan tariffavtalen kan forbedres, må du benytte sjansen nå!

Nyttig om forhandling og streik