Skip to the content

Å være fagorganisert er viktig.  Å ha en god tariffavtale er viktig.

Sjøfolk er annerledes enn landansatte og riggansatte. Derfor er det viktig at du som har jobben din til sjøs er med i et fagforbund som kan skipsfart og som har tariffavtaler for norske sjøfolk på alle typer skip og i alle farvann.

Tariffavtalen gir deg innflytelse

Når du er medlem i Norsk Sjøoffisersforbund er du «medeier» i en tariffavtale skreddersydd for sjøfolk. Det er Norsk Sjøoffisersforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene  (Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund) som har tariffavtaler for sjøfolk med norske rederier og rederiorganisasjoner.

Hvis du jobber i et norsk rederi er det nesten alltid disse som er part i tariffavtalen som jobben og rettighetene dine er styrt av.

Du må være medlem for å

 • ha noe du skal ha sagt når tariffavtalen skal reforhandles og rett til streikebidrag
 • få hjelp av tillitsvalgt eller forbundets rådgivere og advokater hvis du ikke får det du har krav på i henhold til avtalen.
 • stille til valg som tillitsvalgt eller forhandlingsutvalg og være direkte involvert i å forbedre tariffavtalene.

Spesielt for sjøfolk

Norsk Sjøoffisersforbund vet hva det betyr å jobbe i en av Norges mest konkurranseutsatte næringer, og vi kjenner det spesielle regelverket som regulerer sjøfolks rettigheter. Vi vet hvordan rederiene opererer. Derfor er det vi som har kunnskapen og erfaringen som trengs for å sørge for at du får det du har krav på.

Tariffavtalen gir deg rettigheter

En tariffavtale handler om mye mer enn lønn. Derfor er det viktig å ha en god tariffavtale og et medlemskap i forbundet som har forhandlet fram godene og ivaretar rettighetene dine.

I gode og onde dager

Mange deler er sjøfarten er mer konkurranseutsatt enn arbeidslivet i land. I tillegg er mange deler av skipsfarten utsatt for sterke konjunktursvingninger.

 • I krevende tider for næringen må tariffavtalen har gode bestemmelser som sikrer jobbene og garanterer at ingen blir sagt opp urettmessig.
 • I gode tider skal tarifforhandlingene sikre at de ansatte får nyte godt av fremgang og vekst i rederiene og skipsfartsnæringen.

Norsk Sjøoffisersforbund har forhandlet lønn og arbeidsvilkår for sjøfolk i over hundre år. Vi jobber hele tiden for å gjøre avtalene bedre, og for å hjelpe medlemmer som står i fare for å ikke få de rettighetene og fordelene de har krav på knyttet til

 • Oppsigelse, nedbemanning og permittering
 • Skiftplaner, avvik fra turnus, ferie- og fritidsregnskap
 • Arbeids- og hviletid
 • Reisetidsgodtgjørelse, ekstratjeneste
 • Tariffestet pensjon
 • Lisensforsikring/Loss of license
 • Virksomhetsoverdragelse
 • og mye mer.

Visste du at

Hovedavtalen er første del av tariffavtalen. Hovedavtalen kalles arbeidslivets grunnlov og styrer blant annet tillitsvalgtes rettigheter, vernearbeid, medbestemmelse, informasjon og kompetanseutvikling.

Del to av tariffavtalen kalles overenskomst. Denne regulerer lønns- og arbeidsvilkår og rettighetene som er nedfelt her er resultatet av tidligere forhandlinger og arbeidskamp.

 

Nyttig om forhandling og streik