Skip to the content
Lønn og arbeidsvilkår

Du skal ha ryddige arbeidsforhold og god lønn. Vi forhandler for deg og med deg og hjelper deg hvis du ikke får det du har krav på. 

Vår viktigste oppgave

Tariffavtaler og forhandlinger

Norsk Sjøoffisersforbund administrerer og forhandler til sammen over 50 avtaler og overenskomster, fra hovedavtaler med de store arbeidsgiverforeningene til særavtaler for noen få medlemmer med enkeltrederier.

LOfavør boliglån
LOfavør boliglån
Norske sjøfolk binder Norge sammen!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger