Skip to the content

Tilrettelagt vaksinasjon for sjøfolk

Etter betydelig trykk fra Norsk Sjøoffisersforbund oppfordrer FHI nå kommunene til å legge til rette for vaksinering av sjøfolk.

16.06.21

FHI åpner nå for at kommunene kan gi sjøfolk vaksineringen noe før eller med kortere intervall enn i utgangspunktet anbefalt for den aldersgruppen de tilhører. Hver enkelt sjømann kan nå kontakte ansvarlig for vaksine i sin kommune og be om tilrettelagt vaksinasjon. Bergen kommune har allerede oppnevnt en egen kontaktperson for sjøfolk som kun er tilgjengelig for vaksinasjon i enkelte perioder. 

"Norsk Sjøoffisersforbund har i lengre tid jobbet intensivt opp mot statsforvaltningen og beslutningstakere i FHI. Det var avgjørende for oss å få instansene til å forstå de problemstillinger som gjelder spesifikt for sjøfolk. Denne dialogen gjorde det heldigvis mulig å få til en løsning som sikrer sjøfolk tilgang til vaksinering på friturene sine. Vi takker FHI for at de kom oss i møte i saken og vise forståelse for at det må legges spesielt til rette for sjøfolk.", sier Syver Grepstad, leder for kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund. 
Fra FHI 15. juni 2021:
7. Vaksinering av sjøfolk
Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy har ofte lange perioder hvor de er på fartøyet og ikke kan motta vaksine. FHI oppfordrer kommunene til å finne løsninger slik at disse i størst mulig grad sikres vaksine i henhold til den enkeltes prioritering. Det kan i noen tilfeller bety at vaksineringen må skje noe før eller med kortere intervall enn i utgangspunktet anbefalt for den aldersgruppen de tilhører. Sjøfolk skal ikke prioriteres opp som gruppe, men det gis her en åpning for at kommunene kan, hvis de selv finner det mulig, finne praktiske løsninger for at det enkelte sjøfolk kan rekke å få begge doser før påmønstring for å hindre at de blir vesentlig forsinket som følge av sitt fravær fra landet.
Hele nyhetsbrevet kan leses på FHI sine offisielle hjemmesider: https://www.fhi.no/.../informasjonsbrev-nr-21-om.../