Skip to the content

Rett til landlov

Det kan ikke ikke uten videre legges en generell landlovsnekt inn i Covid-19 prosedyrene -  det kreves konkrete risikovurderinger for hvert havneanløp fra rederiet.

17.12.2021

Norsk Sjøoffisersforbund har gjennom pandemien løpende mottatt henvendelser fra medlemmer om sjøfolk om bord på norske skip som nektes landlov i norsk havn grunnet rederiets generelle Covid-19 prosedyrer om landlovsnekt.  NSOF har meldt disse medlemshenvendelsene videre som bekymringsmeldinger til Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet har etter dette bekreftet at myndighetene, i likhet med NSOF, legger til grunn at det ikke på generelt grunnlag er anledning til å nekte landlov, men at det kreves konkrete risikovurderinger for hvert havneanløp fra rederiet. Sjøfartsdirektoratet har tatt kontakt med de aktuelle rederiene og satt retten til landlov høyt på dagsordenen i sitt tilsynsarbeid. Sjøfartsdirektoratet presiserer nå ovenfor rederier og på sine nettsider at landlov er viktig for sjøfolks arbeidsmiljø, helse og trygghet. Videre stiller de krav til løpende risikovurderinger for den enkelte havn fartøyet anløper dersom det skal gis landslovsnekt, og direktoratet krever å få se disse risikovurderingene.

Mer informasjon:

Juristen har ordet: Retten til landlov i Norge 

Sjøfartsidrektoratet om landlov