Skip to the content

Pålegger karantenehotell

Uten forvarsel har regjeringa endret reglene om karantenehotell ved ankomst til Norge fra land utenfor EØS/Schengen. Allerede fra i går, søndag 9. mai, ble krav om karantenehotell utvidet til å gjelde også nødvendige reiser. Dette medførte at alle sjøfolk som kom fra land utenom EØS/Schengen nå blir pålagt karantenehotell på lik linje med reisende som har hatt mer unødvendige opphold i utlandet.
10. mai 2021
- Norske myndigheter har selv vært med på å vedta resolusjoner i IMO som skal sikre at sjøfolk kan komme seg til og fra fartøy uten å pålegges restriksjoner som karantenehotell. Norske sjøfolk innehar særlig kritiske samfunnsfunksjoner som det er avgjørende å opprettholde, og de ufører under pandemien jobben sin med stor ekstrabelastning som resultat av ulike restriksjoner. I denne situasjonen må det forventes at regjeringen vurderer mulighetene for en særordning der sjøfolk på en trygg måte skånes for påkjenningene en slik endring medfører, sier Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.
Straks regjeringen innførte endringen, startet Norsk Sjøoffisersforbund arbeidet med å få innført et unntak som tar hensyn til den særstilling sjøfolk står i. Sjøfolk er isolert om bord i fartøyet gjennom hele arbeidsperioden. En generell regel som pålegger karantenehotell for alle som utøver sitt yrke på skip utenom EØS/Schengen er mer inngripende enn nødvendig.
- Mange norske sjøfolk har hatt det svært krevende over lang tid. Det kan virke som regjeringa ikke har tatt hensyn til at denne yrkesgruppa har et særskilt behov for fritak fra krav om karantenehotell. Vi vil fortsette å jobbe politisk for å få en løsning som ivaretar sjøfolk sine behov samtidig som alle nødvendige smittevernhensyn blir overholdt, sier Syver Grepstad, leder for kommunikasjon, politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund.