Skip to the content

Omsorgspermisjon og omsorgspenger 170320

17.03.20  Hovedregelen for rett til omsorgspermisjon for sjøfolk er hjemlet i skipsarbeidslovens § 7-8. Denne permisjonen er uten lønn. Vær oppmerksom på at i noen overenskomster finnes det unntak fra hovedregelen. 

Retten til omsorgspenger er hjemlet i folketrygdloven § 9-5.   Omsorgspermisjon og stønad i forbindelse med omsorgspermisjon er omtalt i regjeringens økonomiske pakke. Man har gitt tillatelse til at disse brukes ved stengte skoler/barnehager for å være hjemme med barn. Regjeringen vurderer fortløpende om de skal øke antall omsorgsdager.

Se også pressemelding fra regjeringen, med henvisning videre til NAV sine sider.

LOfavør boliglån
LOfavør boliglån
Norske sjøfolk binder Norge sammen!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger