Skip to the content

Omsorgspermisjon og omsorgspenger 170320

17.03.20  Hovedregelen for rett til omsorgspermisjon for sjøfolk er hjemlet i skipsarbeidslovens § 7-8. Denne permisjonen er uten lønn. Vær oppmerksom på at i noen overenskomster finnes det unntak fra hovedregelen. 

Retten til omsorgspenger er hjemlet i folketrygdloven § 9-5.   Omsorgspermisjon og stønad i forbindelse med omsorgspermisjon er omtalt i regjeringens økonomiske pakke. Man har gitt tillatelse til at disse brukes ved stengte skoler/barnehager for å være hjemme med barn. Regjeringen vurderer fortløpende om de skal øke antall omsorgsdager.

Se også pressemelding fra regjeringen, med henvisning videre til NAV sine sider.

Les også:

Gjennomslag for bedre regler for omsorgspermisjon ved fødsel (august 2021)