Skip to the content

NSOF jobber politisk gjennom krisen

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund ber om midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

08.05.20

Norsk Sjøoffisersforbund har gjennom hele krisen hatt løpende kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere og kontinuerlig gitt innspill til hvordan man kan avhjelpe sjøfolkene i situasjonen. Vårt nyeste innspill som ble sendt inn i dag sammen med LO og Norsk Sjømannsforbund omhandler fjerning av begrensningene i nettolønnsordningen.

Dette er noe vi har tatt til orde for før, men nå har vi tydelig vist hvor liten kostnad det vil være for noe så nyttig. Vi er også selvfølgelig glade for at LO prioriterer et slikt innspill som kan utgjøre en stor forskjell for våre medlemmer.

Fra før har også Maritimt Forum og KonKraft spilt inn likelydende løsninger, så dette er noe politikerne nå må få øynene opp for. 

Last ned brevet til næringsministeren og finansministeren m.fl. om midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk