Skip to the content

Når du blir permittert

02.04.20:

Norsk Sjøoffisersforbunds (NSOF) viktigste jobb når et rederi permitterer, er å hjelpe de tillitsvalgte til å få ryddige prosesser og sørge for at alt går riktig for seg. Vi jobber også mot de store arbeidsgiverforeningene for å få felles retningslinjer og avtaler om hva rederiene kan og ikke kan gjøre i denne ekstraordinære situasjonen.

Her er våre anbefalinger om hva DU kan og bør gjøre:

Sett deg inn i regelverket

Hva er permittering, hvordan virker det til vanlig, og hvilke spesielle regler er vedtatt i forbindelse med koronavirus? 

Les mer om permittering her

Be om redusert kontingent

Når du er permittert og ikke får lønn fra arbeidsgiver, skal du heller ikke betale full kontingent. Gi oss beskjed, så får du redusert kontingent fra og med april. Du beholder selvfølgelig alle medlemsforsikringer og rettigheter.

Les mer om redusert kontingent og send inn søknad

Spør din tillitsvalgte

Din tillitsvalgte har den løpende kontakten med rederiet ved permittering og vet hvilke avtaler som er gjort. Sjekk alltid hvordan du skal forholde deg før du gjør avtaler direkte med arbeidsgiver.

Usikker på hvem som er tillitsvalgt i ditt rederi?
Logg på for å finne det ut, eller spør oss!

Ikke gå alene

Vi anbefaler at du fortsetter som medlem i Norsk Sjøoffisersforbund selv om du ikke er i jobb. I usikre tider, når du er permittert, arbeidssøkende, tar vikariater eller midlertidige ansettelser, er et fagforeningsmedlemskap viktigere enn noen sinne. Da har du du tillitsvalgte, råd¬givere, eksperter og jurister i ryggen hvis du har spørsmål om rettigheter, lønn og ansettelse. Og du beholder alle forsikringer, rettigheter og rabatter.

Les mer om fordelene ved å være medlem

Forebygg økonomiske problemer

Blir man permittert pga. korona, får man full lønn opp til 20 dager etter permitteringen trer i kraft, maks 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Deretter reduseres utbetalingene betydelig. LOfavør/Sparebank1 strekker seg langt for å hjelpe arbeidstakere som blir økonomisk rammet av koronapandemien. Medlemmer av NSOF får selvfølgelig samme tilbud og muligheter som medlemmer i andre LO-forbund.

Les mer om bankfordeler og rådgivning

Sjekk hvilke regler som gjelder og søk dagpenger

Hvis du blir permittert, må du søke dagpenger med en gang. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder.

Les mer om dagpenger.