Skip to the content

Løpende kontakt med tillitsvalgte

27.03.20

NSOF holder tett kontakt med tillitsvalgte som diskuterer endringer og unntaksbestemmelser med rederiet, og kvalitetssikrer alle avtaler som inngås lokalt.

Sjømannsorganisasjonene er i løpende kontakt med tillitsvalgte, rederier og Norges Rederiforbund om hvordan protokollen om håndtering av blant annet mannskapsbytter skal praktiseres og hva som skal kunne aksepteres lokalt. 

NSOF har også hatt flere videomøter med hovedtillitsvalgte innenriks og klubblederne i DSO. Fylkeskommuner og Statens Vegvesen varsler at de ønsker å redusere avgangene i ferge- og lokalfart og hurtigbåt. 

- En hovedoppgave for NSOF er å påse at hovedavtalens permitteringsregler følges, sier viseadministrerende direktør, Hilde Flåten til Ukesinfo. Hun understreker at forbundet også fokuserer på at mange fartøy er viktig for beredskapen.

Det avholdes også fortløpende videomøter med tillitsvalgte i enkeltrederier, og det er sendt ut en generell anbefaling til alle tillitsvalgte i om gjennomføring av lokale drøftinger. 

Kontakt din tillitsvalgt! 

NSOFs rådgivere svarer fortløpende på medlemmenes korona-spørsmål, men det kan dessverre være litt ventetid på svar. Ofte er den tillitsvalgte som raskest og best kan svare på hva som er gjort og avtalt lokalt. 

Logg på "min side" eller spør oss hvis du trenger kontaktinformasjon til din tillitsvalgte!