Skip to the content

Koronavirus - første respons 110320

11.03.20: Norsk Sjøoffisersforbund avlyser og utsetter møter og konferanser. Samtidig har vi besluttet å tilby hjemmekontor til alle ansatte.

Sjømannsorganisasjonene har i fellesskap fattet forholdsregler basert på generelle anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og medisinske miljøer. Vi har derfor valgt å be våre ansatte å bruke hjemmekontor i størst mulig utstrekning.  

Norsk Sjøoffisersforbunds hovednummer 22 00 55 00 vil derfor ikke være betjent inntil videre. Medlemmer og andre som vil i kontakt med oss, må sende oss e-post eller ringe en av våre medarbeidere direkte.

|| E-post og telefonnummer til NSOFs ansatte 

Arrangementer og møter

Alle NSOFs planlagte arrangementer og større møter blir avlyst eller utsatt inntil videre. Vi vil foreta løpende vurderinger og gi oppdateringer om fremtidige møter og arrangementer for medlemmer.

Tiltak i rederiene

NSOF anbefaler alle medlemmer å følge de rådene som til enhver tid gis av Folkehelseinstituttet, Sjøfartsdirektoratet og øvrige norske fagmyndigheter. Dette gjelder bl.a. både råd om forebygging av smitte, reiseråd og råd ved mistanke om sykdom. Når det gjelder konkrete tiltak i de enkelte rederi for å hindre og håndtere coronavirus-spredningen, må dette avgjøres av rederiene i samråd med de ansatte og helsemyndighetene.

Sertifikater forlenges

Norsk Sjøoffisersforbund ba 13. mars Sjøfartsdirektoratet snarlig iverksette tiltak som sikrer at våre medlemmer kan fortsette å tjenestegjøre om bord, selv om de nødvendige kurs, etc. ikke er avholdt og gjennomført. Sjøfartsdirekoratet tok rask stilling til saken og bekreftet at de har besluttet å gi en generell utsettelse på alle sertifikat både både fartøy og sjøfolk. Det betyr at f.eks. gamle sikkerhetssertifikat gjelder 3 mnd. Over tiden og kan derfor brukes til å fornye sertifikatene. Se sdir.no for mer informasjon.

Norsk Sjøoffisersforbund sendte anmodningen etter å ha fått henvendelser fra medlemmer som frykter at planlagte kurs ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner blir avlyst eller utsatt for å hindre spredningen av koronavirus, og at de dermed ikke får gjennomført den treningen som er nødvendig for fornyelse av personlige maritime sertifikater.