Skip to the content

Internering av sjøfolk på karantenehotell må opphøre

03.06.21

Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund møtte 3. juni statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet. Temaet for møtet var kravet som fortsatt gjelder om karantenehotell for sjøfolk.

– Det var viktig med et informativt og godt møte med Justisdepartementet. Sjøfolk har en helt spesiell arbeidssituasjon som skiller seg fra andre grupper arbeidstakere som må til utlandet. Myndighetene klarte ikke i første gjennomgang å fange opp dette. Når de nå er gjort oppmerksom på praktiske og juridiske aspekter spesielt for sjøfolka forventer vi en snarlig løsning, sier administrerende direktør Hans Sande. 

Les mer HER.

Videreførte internering av norske sjøfolk uten helsefaglig begrunnelse 
Regjeringa hadde 21. mai pressekonferanse der de redegjorde for smittesituasjonen og vurdering av tempoet for gjenåpning av samfunnet. Det blir da gjort endringer i innreisereglene. Det gjøres nå unntak for sjøfolk som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia og som skal mønstre på i Norge. Dessverre har de samtidig bestemt at sjøfolk fortsatt må på karantenehotell etter at de kommer hjem etter å ha mønstret av.
Helsedirektoratet har ovenfor Norsk Sjøoffisersforbund bekreftet at de ikke har gjort vurderinger av sjøfolks behov for unntak ut over mannskap som skal mønstre på i Norge. Når Regjeringa nå bestemmer at sjøfolk fortsatt må på karantenehotell etter at de kommer hjem pålegger de bevisst en stor tilleggsbelastning for en spesifikk gruppe uten å vurdere forholdsmessigheten av tiltaket.
Norsk Sjøoffisersforbund vurderer muligheten for en rettslig prøving av praksisen. Vi fortsetter også vårt arbeid med å formidle hvorfor sjøfolk må få et unntak til myndighetene.
«Vi har lagt ned en iherdig jobb for å få myndighetene til å forstå at sjøfolk er i en særstilling. Vi har dessverre ikke fått gehør fra Regjeringa på dette. Regjeringa forstår ikke eller vil ikke forstå de spesielle forhold som gjelder for sjøfolk og de strenge smitteverntiltakene som sjøfolk praktiserer om bord.
Når Bernt Høye sammenligner sjøfolk med utsendte fra Norsk Hydro viser at det er en mangel på både kunnskap og forståelse, det blir helt meningsløst. Helsedirektoratet har bekreftet at de ikke har vurdert norske sjøfolk sin situasjon spesielt. Vi vurderer nå mulighetene for å ta saken til retten.» sa Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund
Les også