Skip to the content

Sjøfolk holdes innesperret ulovlig

Vil ha slutt på ulovlig praksis. - Rederier og oppdragsgivere kan ikke lage sine egne karanteneregler etter eget forgodtbefinnende sier Hans Sande i NSOF. Foto: Helge Martin Markussen, Skipsrevyen.

Norske sjøfolk tvinges i karantene uten rettslig grunnlag. Norsk Sjøoffisersforbund krever umiddelbar slutt på den ulovlige praksisen.

Pressemelding fra NSOF 01.02.2022

- Vi tar nå saken opp med Rederiforbundet, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri- og havministeren. Vi krever en slutt på en slik ulovlig praksis mot norske sjøfolk, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF).

- Vi har sett oss grundig lei på at vi til stadighet opplever at rederier og kunder av rederiene iverksetter egne karanteneregler i strid med nasjonal lovgiving, sier Sande. Forbundet har bistått medlemmer i en rekke saker der det viser seg at norske sjøfolk holdes innesperret i karantene uten rettslig grunnlag.

Norske sjøfolk sperres inne av rederier og rederienes oppdragsgivere uten lov
- Dette har blitt et så stort problem at vi gjennomførte en medlemsundersøkelse for å kartlegge den faktiske situasjonen blant våre medlemmer, sier Sande. Mange forteller oss at de har blitt pålagt karantene av arbeidsgiver eller kunde av arbeidsgiver uten at det har vært grunnlag for det, ifølge norske karantenebestemmelser. 

NSOFs medlemsundersøkelse viser at 39 % er pålagt hjemmekarantene før utreise. Dette er i hovedsak (79%) pålagt av arbeidsgiver. 72 % sitter i hotellkarantene i utlandet før de går om bord. Av dette er maks 20 % myndighetspålagt, resten er pålegg fra arbeidsgiver eller rederiets oppdragsgiver. 68 % av alle sjøfolk i utenriksfart har sittet på karantenehotell i forbindelse med arbeidsreise siste 6 måneder. 11 % har tilbrakt over 5 uker på karantenehotell. 

Folk blir sittende innesperret i inntil fem døgn før og etter mannskapsbytter uten at det er rettslig grunnlag for det. Rederier og kunder av rederier tar seg til rette og lager sine egne regler uten lovlig grunnlag. Dette er helt uakseptabelt, sier Sande.

Går ut over sjøfolks mentale og fysiske helse
- Dette går ut over sjøfolks mentale og fysiske helse. 66 prosent av de spurte svarer at dette er svært belastende. Og dette er folk som skal om bord å utføre kritiske operasjoner. De skulle vært fullt ut restituert før de begynner på jobb igjen. Dette kan selvsagt også gå ut over sikkerheten om bord, sier Sande

- Vi har nå sendt en skriftlig redegjørelse for denne saken til Norges Rederiforbund, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri-og havbruksminister Bjørnar Skjæran og bedt om møter for å få stoppet en slik ulovlig praksis. Dette handler om store norske rederier og store nasjonale og internasjonale virksomheter. - Vi kan ikke akseptere at de setter seg ut over nasjonal rett, sier Hans Sande.

Les også: 

Brev fra Sjømannsorganisasjonene til Fiskeri- og havministeren, rederiorganisajsoner m.fl. (pdf).