Skip to the content

Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip

01.04.20:  Radio Medico og Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin har laget en veileder med råd om forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip som er nyttig for mannskap og rederier.

Veilederen inneholder også lenker til relevante nettsider og kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål. 

Last ned veilederen HER.

 

Internasjonale anbefalinger

Også FNs sjøfartsorganisasjon IMO utgir anbefalinger og retningslinjer for hvordan skipfarten bør forholde seg. 

Se www.imo.no eller last ned rundskriv "Preliminary list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the COVID-19 pandemic"