Skip to the content

Generelt om koronaonsekvenser for jobb, lønn og avløsning 170320

I forbindelse med koronavirus (Covid-19) har NSOF fått henvendelser fra våre medlemmer, bl.a. om karantene, utsatt mannskapsbytte, personlige maritime sertifikater, mv.

For NSOF er det viktigste at alle parter gjør det som er nødvendig for å redusere smittespredningen av viruset. Samtidig opprettholder forbundet arbeidet for våre medlemmers rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, sosiale rettigheter, og helse, miljø og sikkerhet.

Tiltak i rederiene og medlemmenes tariffmessige rettigheter

Norge står nå i en vanskelig tid grunnet koronaviruset. Forbundet oppfordrer derfor våre medlemmer/tillitsvalgte til å være pragmatiske og løsningsorienterte i forhold til de tiltak som fastsettes av myndigheter og rederier. Vi legger imidlertid til grunn at rederiene innfører tiltak innenfor overenskomstenes bestemmelser, da disse fortsatt gjelder, og at innføringen skjer i samråd med tillitsvalgte og verneombud.

NSOF forstår at tiltak fra myndigheter og rederier kan medføre ulempe for våre medlemmer. Eksempler på slike tiltak er karantene, der man blir holdt om bord og ikke få avløsning som planlagt, eller at hjemreisen forsinkes som følge av reiserestriksjoner og flyforbud. Hovedprioriteten for forbundet økonomisk sett vil i slike tilfeller være at lønnen utbetales som normalt. På nåværende tidspunkt kan forbundet ikke gi et absolutt svar på hvorvidt våre medlemmer har rett til kompensasjon utover dette.

NSOF anbefaler for øvrig alle medlemmer å følge de rådene som til enhver tid gis av Folkehelseinstituttet, Sjøfartsdirektoratet og øvrige norske fagmyndigheter. Dette gjelder bl.a. råd om forebygging av smitte, reiseråd og råd ved mistanke om sykdom. Når det gjelder konkrete tiltak i de enkelte rederi for å hindre og håndtere coronavirus-spredningen, må dette avgjøres av rederiene i samråd med de ansatte og helsemyndighetene. Her er det viktig at både tillitsvalgte og verneombud bidrar. Det kan være aktuelt å se på tiltak knyttet til hvordan reiser til og fra fartøyet skal gjennomføres, hvem i rederiet som de ansatte skal kontakte ved sykdom eller karantene, samt vurdere hvorvidt eksisterende beredskapsprosedyrer kan komme til anvendelse osv.

Det er også et stort informasjonsbehov i denne forbindelse og vi minner om viktigheten av at rederiet holder sine tillitsvalgte og ansatte orientert.