Skip to the content

Full lønn ved permittering 160320

16.03.2020: Arbeidstakere som nå bli permitterte, får full lønn i 20 dager. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Taket for kompensasjon tilsvarende full lønn settes ved 6 G (599 148 kr). Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kr). For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Følg med på NAVs sider for løpende oppdateringer om informasjon om hvordan du søker. 

Husk å gi NSOF beskjed straks hvis du blir permittert. Vi innvilger redusert kontingent.