Skip to the content

Maritime sertifikater forlenges

13.03.20

NSOF har mottatt henvendelser fra medlemmer som frykter at planlagte kurs ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner blir avlyst eller utsatt for å hindre spredningen av koronavirus, og at de dermed ikke får gjennomført den treningen som er nødvendig for fornyelse av personlige maritime sertifikater.

Forbundet ba derfor 12. mars Sjøfartsdirektoratet om å snarlig iverksette tiltak som sikrer at våre medlemmer kan fortsette å tjenestegjøre om bord, selv om de nødvendige kurs, etc. ikke er avhold og gjennomført.  Vi anmodet også om at Sjøfartsdirektoratet snarlig informerer sjøfolk om hvordan de skal forholde seg til ovennevnte problemstilling vedr. sertifikatfornyelse. 

Sjøfartsdirektoratet bekreftet raskt at de har besluttet å gi en generell utsettelse på alle sertifikat, både de som gjelder fartøy og sjøfolk. Det betyr ifølge direktoratet at f.eks. gamle sikkerhetssertifikat gjelder 3 mnd. over tiden og at de derfor kan brukes til å fornye sertifikatene. Direktoratet har opplyst at de snarlig, og i løpet av 13. april, vil publisere nærmere informasjon om sertifikatforlengelsen på sin hjemmeside www.sdir.no. Vi anmoder derfor medlemmer som har spørsmål om fornyelse av personlige maritime sertifikater å innhente nærmere informasjon om dette  på direktoratets hjemmeside.