Skip to the content

Kontrolltilak knyttet til covid

17.12.2021 Kan arbeidsgiver kreve vaksineopplysninger, koronatest eller bruk av munnbind?

Rett til landlov

16.12.2021 NSOF får mange hevendelser om landlovsnekt knyttet til Covid. Slik adgang kan ikke nektes på generelt grunnlag. 

Sjøfartsdirektoratets retningslinjer

24.11.20 Fullstendige kornaretningslinjer om av- og påmønstring i norske havner, på engelsk. 

Ulovlig karantenepraksis

01.02.22 Norske sjøfolk tvinges i karantene uten rettslig grunnlag. 

Flere saker

Holdes innestengt

Norske sjøfolk tvinges i karantene uten rettslig grunnlag. Norsk Sjøoffisersforbund krever umiddelbar slutt på den ulovlige praksisen. Pressemelding fra NSOF 01.02.2022 - Vi tar nå saken opp med Red ...

Kontrolltiltak

NSOF får med jevne mellomrom spørsmål om hva rederiet kan kreve når det gjelder vaksinasjonsstatus, koronatest eller bruk av verneutstyr som munnbind. Rederiets krav om å få vite vaksinasjonsstatus el ...

Rett til landlov

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Juristen har ordet - Rett til landlov

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Tilrettelagt vaksinasjon for sjøfolk

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Internering av sjøfolk på karantenehotell må opphøre

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Sjøfolk må få unntak fra krav om karantenehotell

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Pålegger karantenehotell

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Sjøfolk unntas fra innreisestopp

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Arbeidsgivers karantenekrav

Pålagt karantenekrav skal være i samsvar med myndighetskrav.

21.08.20 

Krisepakke

29. mai kom den. Krisepakken hele den maritime næringen har etterlyst, siden COVID-19 pandemien traff hele industrien som et godstog i midten av mars. Næringen har stått samlet, med tydelige krav om h ...

NSOF jobber politisk gjennom krisen

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund ber om midlertidig utvidelse av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk 08.05.20 Norsk Sjøoffisersforbund har gjennom hele krisen hatt l ...

Når du blir permittert

02.04.20: Norsk Sjøoffisersforbunds (NSOF) viktigste jobb når et rederi permitterer, er å hjelpe de tillitsvalgte til å få ryddige prosesser og sørge for at alt går riktig for seg. Vi jobber også mot ...

Håndtering av korona om bord

01.04.20:  Radio Medico og Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin har laget en veileder med råd om forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip som er nyttig for mannskap ...

Fortsatt ingen maritim redningspakke

27.03.20:  «I dagens krisepakke velger regjeringen å prioritere næringer som i praksis har fått et yrkesforbud etter innstramninger som følge av korona-pandemien. Dette er forståelig, men fører til at ...

Løpende kontakt med tillitsvalgte

27.03.20 NSOF holder tett kontakt med tillitsvalgte som diskuterer endringer og unntaksbestemmelser med rederiet, og kvalitetssikrer alle avtaler som inngås lokalt. Sjømannsorganisasjonene er i løpe ...

Økonomisk trygghet med LOfavør

27.03.20: Korona-krisen påvirker oss alle og kan skape utfordringer i privatøkonomien. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av korona-krisen, anbefaler vi deg å ko ...

I utenlandsk farvann? Vi vil gjerne ha skipets IMO-nummer!

En av Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste jobber akkurat nå er å bidra til at norske myndigheter og internasjonale organisasjoner finner ordninger som gjør det mulig med mannskapsbytter for sjøfolk ve ...

NOR-protokoll om lokale løsninger

21.03.20:  NSOF, NSF og DNMF opplever at det er en del misforståelser ute i rederiene i forhold til hvilke tiltak som protokollen åpner for og arbeider videre mot rederiene.  Om bakgrunnen for protok ...

Aksepterer ikke at NOR-protokollen misbrukes

Vi sjøfolk vet at vi skal bidra i krisetider. Det har vi alltid gjort og det kommer vi alltid til å gjøre. Til tross for dette kan vi ikke akseptere at bidraget skal være ensidig. Når vi i sjømannsorg ...

Omsorgspermisjon

17.03.20  Hovedregelen for rett til omsorgspermisjon for sjøfolk er hjemlet i skipsarbeidslovens § 7-8. Denne permisjonen er uten lønn. Vær oppmerksom på at i noen overenskomster finnes det unntak fra ...

Full lønn ved permittering

16.03.2020: Arbeidstakere som nå bli permitterte, får full lønn i 20 dager. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidst ...

Generelt om koronaonsekvenser for jobb, lønn og avløsning

I forbindelse med koronavirus (Covid-19) har NSOF fått henvendelser fra våre medlemmer, bl.a. om karantene, utsatt mannskapsbytte, personlige maritime sertifikater, mv. For NSOF er det viktigste at a ...

Forlenget sertifikatfrist

13.03.20 NSOF har mottatt henvendelser fra medlemmer som frykter at planlagte kurs ved utdannings- og opplæringsinstitusjoner blir avlyst eller utsatt for å hindre spredningen av koronavirus, og at d ...

Korona - første respons

11.03.20: Norsk Sjøoffisersforbund avlyser og utsetter møter og konferanser. Samtidig har vi besluttet å tilby hjemmekontor til alle ansatte. Sjømannsorganisasjonene har i fellesskap fattet forholdsr ...

Ofte stilte spørsmål

Her oppdaterer vi løpende med de viktigste svarene på de hyppigste spørsmålene NSOF får om Corona og følger av denne ekstraordinære situasjonen. 

Per 16.03.20 får du lønn fra arbeidsgiver de første to dagene. Deretter får du full lønn fra NAV i 18 dager. 

Hold deg oppdatert om siste nytt og hvordan du søker om dagpenger på NAVs corona-sider.   Du må avvikle opptjent lønnet fritid før man tilkommer ytelser fra NAV.

Gi oss i forbundet beskjed om at du er permittert. Vi innvilger redusert kontingent for medlemmer som er permittert. Vi kommer til å forenkle søknadsprosessen og dokumentasjonskravene for medlemmer som er permittert pga corona. 

Ikke meld deg ut! Når livet og hverdagen er usikker, er det ekstra viktig å stå som fagforeningsmedlem. Som medlem står du sterkere i urolige tider og har folk som representerer deg når dine rettigheter, fordeler og fremtidstutsikter blir utfordret. Og du har større økonomisk trygghet gjennom våre forsikringer og fordelsprogrammer. 

Sjekk med arbeidsgiveren din! Myndighetene har åpnet for at personell i "samfunnskritiske funksjoner" kan få reise til og være på jobb selv om de har vært i utlandet siste 14 dager.  Det er arbeidsgiveren som avklarer om din jobb/arbeidsplass er så viktig at de er unntatt fra karantenereglene. Hvis du får beskjed om at du skal reise på jobb selv om du nylig har vært i utlandet, bør du få med deg et skriv der arbeidsgiver bekrefter at du er på "arbeidsreise som har til hensikt å ivareta grunnleggende transportbehov for samfunnet eller å ivareta produksjon av olje og gass på norsk sokkel.

 

 

Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og ikke har symptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene, i følge Sjøfartsdirektoratet.   

Nei, du har ikke rett på noen kompensasjon. Lønnen (og avspaseringen) dreier som vanlig. Hvis neste utreise ikke skjer som planlagt (at dere eksempelvis blir holdt hjemme) vil imidlertid overenskomstens bestemmelser om avvik fra turnus kunne komme til anvendelse. Det er på nåværende tidspunkt (16.03.20) ikke avtalt noen endringer eller avvik fra overenskomstenes bestemmelser mellom NSOF og arbeidsgiversiden. 

Per i dag (16.03..20) er det ikke avtalt noen endringer i overenskomstene. Det betyr at det som regel er er bestemmelser om avvik fra turnus i overenskomsten din som bestemmer hvilken godtgjørelse du får for å stå lenger om bord. Vi gir beskjed hvis det kommer endringer. 

Svært mange sjøfolk har fått og kommer til å få store ulemper som en følge av corona-viruset, feks. at man blir holdt om bord og ikke få avløsning som planlagt, eller at hjemreisen forsinkes som følge av reiserestriksjoner og flyforbud. Hovedprioriteten for forbundet økonomisk sett vil i slike tilfeller være at lønnen utbetales som normalt. På nåværende tidspunkt kan forbundet ikke gi et absolutt svar på hvorvidt våre medlemmer har rett til kompensasjon utover dette.

Ja. Skipsarbeidsloven gir det rett til omsorgspermisjon. Slik permisjon er ulønnet. Vær oppmerksom på at i noen overenskomster finnes det unntak fra hovedregelen.

Etter folketrygdloven kan man få omsorgspenger. Les mer her. 

De fleste reiseforsikringsleverandører oppfordrer deg til å IKKE ta kontakt - de har stor pågang. Bare book hvis mulig og kom deg hjem.  Sjekk nettsiden til din reiseforsikringsleverandør. Mange har privat privat dekning gjennom arbeidsgivers reiseforsikring.

Sjøoffiserenes forsikringsselskap/Tryg

Hvis du har tegnet en reiseforsikring gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor/Tryg ber vi deg følge lenken: https://www.tryg.no/koronaviruset.html Her kan man finne oppdatert informasjon om hva som gjelder i din situasjon. Sjøoffiserenes forsikringskontor er også tilgjengelige og kan evt. nås på 23113575 eller på post@forsikring.sjooff.nomen sjekk først https://medlemsforsikringer.soderbergpartners.no/nsof/Article/20237

LOfavør/Sparebank1

Om du har tegnet reiseforsikring gjennom LOfavør ber vi deg sjekke nettsiden linket til under for oppdateringer om reising og koronaviruset: https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/privat/forsikring/reiseforsikring/aktuelle-hendelser.html

Man kan kan også nå dem på e-post: forsikring.privat@sparebank1.no eller tlf 915 02 300.

Ønsker du å bruke forsikringen kan du gjøre dette ved å gå inn på: meldeskade.no

 

Generelle reiseråd

Vi oppfordrer deg også til å sjekke UDs nettsider for hva som anbefales om reiser og koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

 

 

Sjøoffisersforbundets feriehus i Norge og Spania er stengt i første om gang frem til 1. mai. Hvis du har leid hus senere enn det, kan du gjerne opprettholde bookingen inntil videre. Du kan selvfølgelig avbestille uten gebyr senere. 

 

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 0930 og 1500 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Fornavn er obligatorisk
Etternavn er obligatorisk
Bruk en gyldig E-Postadresse