Skip to the content

Vervetips

Hvis du vil få med deg en kollega inn i NSOF bør du begynne med å tenke gjennom hvilke medlemsgoder som er viktig for deg selv og din arbeidsplass. Så finner du ut hva som er viktig for den du vil verve.

Hva er viktig for deg?

Tenk gjennom hvilket utbytte DU og dine kolleger om bord har av å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund.

 • Har dere tillitsvalgte som forhandler for dere lokalt og tar opp viktige saker sak med arbeidsgiveren?
 • Har du fått hjelp i en sak fra NSOFs rådgivere?
 • Er det dagsaktuelle saker på din arbeidsplass du vet at NSOF eller den tillitsvalgte jobber med?
  • Tenk på saker knyttet til avløsning, bemanning, sikkerhet, lønn, ansiennitet, lokale forhandlinger, fritid, permisjon eller andre goder og ordninger
 • Er det endringer på gang lokalt hos deg som kan gjøre det ekstra viktig å være organisert og stå samlet? Kan arbeidsplassen bli truet eller endret av f.eks. utflagging eller virksomhetsoverdragelse?
 • Har du deltatt på et gratis kurs eller en konferanse?
 • Har du spart penger på innboforsikring og andre forsikringer og medlemsfordeler?
 • Eller tenker du rett og slett på fagforeningsmedlemskap som en forsikring du ikke våger å være uten?
Hva er viktig for den du skal verve?

Vurder hvilke argumenter du tror vil slå an hos den du skal verve. Slå av en prat og bli litt kjent med vedkommende først

 • Er personen bekymret for framtiden for unge sjøfolk?
 • Opptatt av forbedringer i forholdene om bord?
 • Har vedkommende sterke meninger om lønn og forhandlinger? Lyst til å være med å bestemme hva som skal kreves i lønnsforhandlingene?
 • Er hun eller han opptatt av digitalisering, teknologi og hvordan dette skal gi nye muligheter for sjøfolk?
 • Hvor viktig er familievennlige seilingsordninger, likestilling og velferdstiltak om bord?
 • Er pensjon viktig?
 • Hvor viktig er rabatter, forsikringer og økonomiske medlemsfordeler?

Under finner du en liste med verveargumenter. Plukk de argumentene du selv har tro på og som du tror vil slå an hos den du skal verve.

verveargumenter

Gode grunner til å være med i NSOF

 • NSOF jobber eksklusivt for deg som har eller har hatt maritimt sertifikat og jobber i maritim næring.
 • Fra skyssbåt til brønnbåt, ferge og PSV; NSOF kjenner alle deler av norsk skipsfart og er med deg uansett hvor karrieren tar deg.
 • I saker som angår sjøfolk i alle stillinger jobber NSOF sammen med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund fra Maritimt Hus – Sjømannsorganisasjonenes felles kontorlokaler i Oslo. Til sammen representerer vi 20 000 sjøfolk i alle deler av skipsfarten.
 • Det er Norsk Sjøoffisersforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene som har tariffavtaler for sjøfolk.
 • Det er NSOF som har forhandlingsrett for deg og sørger for at norske sjøoffiserer har en lønn som reflekterer deres kompetanse og ansvar om bord.
 • Du må være medlem for å ha du noe du skal ha sagt når tariffavtalen skal reforhandles.
 • Du må være medlem for å ha rett på streikebidrag
 • NSOF følger deg gjennom hele karrieren og har sørget for
  • en ryddig kadettavtale - bedre foreldrepermisjonsrettigheter – ryddige regler om opprykk og ansiennitet -  rettigheter hvis du blir syk, oppsagt eller mister helseerklæringen -   pensjonsavtaler og pensjonsrådgivning.
 • Som NSOF-medlem er du representert av en tillitsvalgt du selv er med å velge. Og NSOF har en hovedavtale som forplikter rederiet til å involvere din tillitsvalgte i alle viktige endringer og saker.
 • Hvis det ennå ikke er tillitsvalgt i ditt rederi, får dere hjelp til å kjøre valg og komme i gang.
 • NSOF-medlemmer kan når som helst ta direkte kontakt med rådgivere og jurister for råd og hjelp.
 • NSOFs rådgivere og advokater krevde i 2022 inn 14 millioner som medlemmene ellers ville blitt snytt for. Dette gjaldt både feilberegning av hyre, manglende tillegg, oppsigelser, sykdom etc.
 • Du får fri advokat hvis du blir så uriktig behandlet at NSOF mener saken bør gå til retten.
 • NSOFs rådgivere og advokater deler kontor med Sjømannsforbundet og Maskinistforbundet. Vi har til sammen over 20 advokater og rådgivere som er eksperter på avtaler og regelverk for sjøfolk. Alle saker som angår flere grupper av ansatte, løser vi selvfølgelig sammen.
 • Du få lavere forsikringsregning fordi du ikke trenger å kjøpe din egen innboforsikring når du er medlem. Og du kan spare tusener ved å bruke frivillige forsikringsrabatter.
 • Du får en livsforsikring på 150 000 når du er medlem.
 • Du får 7 700 kroner i skattefradrag.
 • Du kan få gunstigere lånerente og andre bankfordeler fordi du er medlem
 • Du får rabatter på hotell, leiebil, fornøyelsesparker og konserter. Og mye mer.
 • Bruker du medlemsrabatten når du bestiller én tur med Apollo for en familie på fire, har du spart inn tre måneders kontingent.
 • Du velger selv om du vil ha advokatforsikring for private saker
 • Trekker du fra verdien på goder som er inkludert i medlemskapet, er reell kostnad for gjennomsnittsmedlemmet 80 kroner i måneden. Se kontingentregnestykke.
 • Alle betaler den samme, faste månedskontingenten. Det er ingen tilleggsregninger, lokale trekk eller overraskelser.
 • I NSOF skal flest mulig forsikringer og tillegg være valgfrie.
 • NSOFs kurs og konferanser er alltid gratis for medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold.
 • Sjøoffiserskonferansen i Bergen er årets happening – kom og hør, lær og treff gamle og nye kolleger.
 • I NSOF er det medlemmene direkte som velger hvem som skal sitte i styret og bestemme
 • I NSOF kan alle møte på landsmøtet og få sine forslag behandlet av forbundets øverste myndighet. Det er ingen delegater eller nivåer i organisasjonen – alle har like mye å si.
 • Når du er medlem av NSOF støtter du opp om jobben forbundet gjør med å sikre norske arbeidsplasser til sjøs
 • Skipsfarten er spesiell. Alle store skipsfartsnasjoner har politiske ordninger for å sikre sine egne interesser og arbeidsplasser i den internasjonale konkurransen.
  • NSOF har vært med å lage og sikre ordningene som gjelder i Norge. Uten Sjømannsorganisasjonenes kamp gjennom 100 år hadde vi ikke hatt en refusjonsordning (nettolønnsordning), Skipsarbeidslov eller sjømannspensjon.
 • NSOFs har sørget for at det er vanskeligere og mindre lønnsomt for norske rederier å bytte ut norske sjøfolk med utenlandsk mannskap;
  • lovforslaget om at alle som seiler på norskekysten skal ha norsk lønn og norske vilkår behandles nå.
  • Skatterefusjonsordningen for sjøfolk i mange segmenter, blant annet offshore service har trygget arbeidsplasser i konkurranseutsatt sipsfart siden 1990.
 • NSOF er med å lage viktig internasjonalt regelverk, for eksempel i FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Her skal blant annet STCW-konvensjonen nå oppdateres, og vi er direkte involvert.
 • Når du er medlem i NSOF, støtter du organisasjonene som representerer sjøfolkene i møter med politikere og myndigheter
  • Vi forklarer politikere hvordan skipsfarten henger sammen og hva som skal til for at norsk skipsfart fortsatt skal være ledende og at norsk maritim kompetanse er best i verden.
  • Det NSOF og de andre sjømannsorganisasjonene som kjenner og jobber med direktorater og myndigheter som forvalter lov- og regelverk , f.eks. i bemanningsfastsettelser, farledsbevis etc.