Skip to the content

Nye skole- og ungdomskontakter

Marius Solstad Aarvik (29)

Marius Solstad Aarvik fra Orkanger ble i august 2022 ansatt som skole- og ungdomskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund. Dette er en deltidsjobb og han jobber til daglig i Island Offshore om bord på «Island Victory», for øvrig verdens sterkeste ankerhåndterer. 

Han bruker nå friperiodene til jobben som skole- og ungdomskontakt, blant annet fordi han synes det er interessant og viktig med forbundets arbeid.

Som leder av Studentkontaktutvalget (SKU) i to år var han observatør i styret, og har dermed allerede solid erfaring og innsikt i NSOFs arbeid og rekrutteringssatsning. I disse dager planlegger han høstens skolebesøk.

Det er for tiden 19 studiesteder som tilbyr maritim utdanning i Norge.

- Det er viktig å være fagorganisert. Vi står mye sterkere sammen enn å stå alene. Det er også viktig å følge opp de unge sjøoffiserene som er under utdanning, og gi informasjon om forbundet og rettigheter.

Sammen skal vi sørge for å legge forholdende best mulig til rette for unge sjøoffiserer. Det er de som er fremtiden!

Mathias Meltzer Bonnier (26)

Mathias kommer fra Harstad og har gått på fagskolen før han fikk jobb i Torghatten Nord. Her seiler han som overstyrmann i sambandet over Vestfjorden. Han har tidligere vært skolekontakt for forbundet på sin skole.

– Jeg gleder meg til å kunne bidra til å rekruttere flere medlemmer for NSOF, sier Bonnier. Jeg fikk se hvor mye det betydde å være i forbundet da det ble nedbemanning på MF «Røst» og NSOF klagde og klarte å snu saken til å heve bemanningen igjen, sier Bonnier. Jeg var om bord der da jeg seilte opp til sertifikatet. Jeg har også jobbet en del med Hans Sande og ser opp til hvordan han jobber, sier Bonnier. Han har nettopp kommet hjem for å starte på å gjennomgå høstens plan for skolebesøkene for NSOF.