Skip to the content

Tillitsvalgtsamling 14.-15. februar Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Formålet med samlingen er nettverksbygging, erfaringsdeling, fag og felleskap.
Vi legger opp til et spennende program som vi håper både kan inspirere og engasjere deltakerne.

Deltakelse: Alle tillitsvalgte i NSOF
Varighet: 2 halve dager (Lunsj til lunsj)
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Dato: 14.-15. februar
Påmelding: påmeldingsfrist er utløpt, ta kontakt med medlemsservice om du ønsker å delta
Kostnad: konferanse, måltider, reise og én overnatting dekkes av NSOF.
Møtegodtgjørelse: det gis én dags møtegodtgjørelse
Møteleder: administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande.
Program (med forbehold for endringer)

4 hovedbolker:

 • Inspirasjon
  • Hvordan motivere kollegaer både til å bli medlem i NSOF og skape engasjement rundt i forbundsarbeidet?
 • Tillitsvalgtrollen – Meg som tillitsvalgt
  • Verdien av tillitsvalgtsarbeidet - Hvorfor har vi tillitsvalgte?
  • Klubbarbeid i rederiet. Utfordringer/arbeid. Erfaringsoverføring/utveksling
  • Tillitsvalgt; mellom barken og veden, eller et bindeledd?
 • «På beddingen»
  • Maritim verdiskapingsrapport 2022
  • Sjøfartsdirektoratet nullvisjon
  • NSOFs handlingsprogram
  • Lønnsoppgjør 2023
  • Likestilling og diskriminering om bord
 • «Underhaldningsavdelinga»
  • Vent å se….

Fullstendig program kommer når vi får endelige bekreftelser fra eksterne foredragsholdere, men på blokka har vi allerede:

 • Anders Amundstad Balle fra Sjøfartsdirektoratet
 • Ivar Engan fra Maritimt Forum
 • Are Tomasgard fra LO

Ta kontakt om du har andre temaer du vil ta opp!