Skip to the content

Regionale medlemsmøter 2020

Medlemsmøte i Tromsø 13. februar

I løpet av 2019 arrangerte Norsk Sjøoffisersforbund regionale medlemsmøter i fire av fem distrikter.
Møtene ble avholdt i tilknytning til styremøter. Distrikt 5, siste distrikt, ble avholdt februar 2020.

Medlemsmøtene var godt mottatt blandt medlemmene og styret ville derfor fortsette etter samme oppskrift i 2020.
Grunnet koronasituasjonen er møtene 2020 utsatt inntil avklaring fra myndighetene.
Besluttningen om landsmøtet vil kunne avholdes i september blir tatt i løpet av forsommeren.
Datoer og sted vil bli publisert fortløpende når det er forsvarlig å avholde møtene.

Alle som bor i respektive distrikt får invitasjon per e-post.

  • Tromsø 13. februar 2019
  • Ålesund 13. mai 2019
  • Bergen 11. september 2019 
  • Stavanger 4. desember 2019
  • Sandefjord 19. februar 2020 - påmelding og mer informasjon
  • Distrikt 1 - utsatt
  • Distrikt 3 - utsatt
  • Distrikt 2 - uavklart om kan gjennomføres (9.-10. september Ålesund- Fagdag og landsmøte 2020)
  • Distrikt 4 - utsatt


Velkommen!
Hilsen Norsk Sjøoffisersforbunds styre