Skip to the content

Fagkurs 2023: ISM Koden - Sikkerhetsstyring

Deltakelse: Begrenset antall plasser - åpent for yrkesaktive medlemmer av NSOF.

Varighet: 2 dager (Lunsj til lunsj)

Sted: Oslo

Kursdatoer

Kostnad: Kurs, reise i Norge og en overnatting dekkes av NSOF.

Kursleder: administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande.

Kursets innhold:

ISM Koden - Sikkerhetsstyring

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet.

ISM-koden (International Safety Management code) målsetningen er å

 • Trygge sikkerheten til sjøs
 • Forhindre skader på mennesker eller tap av liv
 • Hindre forurensing av det marine miljø og skade på eiendom
 • Fremheve rederiets ansvar for sikker drift
 • Bidra med å iverksette, evaluere og kontinuerlig forbedre rederiet sitt sikkerhetssystem.

I tillegg fokuserer kurset på Skipsførerens ansvar.

Skipsførerens ansvar

 • Navigasjon
 • Vakthold
 • Berging
 • Farledsbevis
 • Rapportering ved alvorlige ulykker
 • Etterforskning til sjøs