Skip to the content
Ved å ta våre kurs får du lære mer om ISM-koden, sikkerhetsstyring i praksis, kapteinens ansvar, pensjon og tillitsmannsarbeidet sier Hans Sande, Martha Nordal og Trond Løfgren.

Møteplass - kompetanse - opplæring

Kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte

Norsk Sjøoffisersforbund har Sjøoffiserskonferansen og ungdomskonferansen som sine viktigste møteplasser for deg som er medlem.

I 2023 viderefører vi i tillegg de populære pensjonskursene i distriktene og gjeninnfører tilbud om kurs i sikkerhetsstyring i praksis.

Våre kurs og konferanser 2023

Foreløpige datoer er satt og det åpnes for påmelding ca. åtte uker før hvert arrangement. Følg med i din innboks, NSOFs websider og facebook for detaljer og påmeldingsinformasjon. Alle datoer med forbehold om endringer. Kursgjennomføring forutsetter at det er tilstrekkelig påmelding. I tillegg til kursene og konferansene under, arrangerer vi tariffkonferanser og tematiske samlinger for tillitsvalgte etter behov. 

Det arrangeres pensjonskurs for yrkesaktive medlemmer født før 1970 i hvert av forbundets fem distrikt.
Datoer for 2024 blir publisert på hjemmeside og Ukesinfo.

Alle i målgruppen får invitasjon på e-post direkte. 

Kurset er et dagskurs og gratis for yrkesaktive medlemmer.

Mer informasjon:

Les mer om NSOFs populære pensjonskurs

Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon her. 

Tillitsvalgtkonferanse DSO

Klubbene i DSO ønsker å invitere til en felles tillitsvalgtkonferanse i Oslo den 30 november.
Tema for konferansen er arbeidsmiljø og sikkerhet.
Program kommer.  

Sted: Maritimt Hus, Rosenkrantzgate 15, Oslo
Oppstart: 30 november kl: 10:00
Avsluttes: 1 desember kl: 14:00

 

Samling for tillitsvalgte fra alle segmenter. Invitasjon og program sendes til alle tillitsvalgte per e-post.

 

Ungdomskonferansen arrangeres i år i Haugesund for studenter på de maritime skolene på Vestlandet.

Opplæring for nye tillitsvalgte. Kurset er trinn 2 etter gjennomført grunnkurs digitalt i "Sjøklar".
Alle tillitsvalgte vil få invitasjon per e-post.

Påmeldingen åpner ca 8 uker før.

Du får informasjon om kurset etter påmelding. Nye tillitsvalgte er prioritert.

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet. På fagkurs i NSOFs regi får du lære mer om dette og om skipsførers ansvar. Kursleder er administrerende direktør Hans Sande. Les mer om fagkursene her.

Sjøoffiserskonferansen 2024 arrangeres i tilknytning til landsmøtet 2024 i Alta.

Mer informasjon, program og påmelding kommer i juni:

 

Landsmøtet 2024 avholdes i Alta i september.

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet. På fagkurs i NSOFs regi får du lære mer om dette og om skipsførers ansvar. Kursleder er administrerende direktør Hans Sande.
Det er satt opp to kurs i 2024.

10.-11. mai 2023 Kurs avholdt.

10.-11 oktober 2023 Kurs avholdt.

Les mer om fagkursene her.

Opplæring for nye tillitsvalgte. Kurset er trinn 2 etter gjennomført grunnkurs digitalt i "Sjøklar".
Alle tillitsvalgte vil få invitasjon per e-post.

Påmeldingen åpner ca 8 uker før.

Du får informasjon om kurset etter påmelding. Nye tillitsvalgte er prioritert.

Åpent for: Tillitsvalgte for elever på maritime skoler (skole- og ungdomsrepresentanter - SKU)

Invitasjon er sendes direkte til SKU-kontakter.

Sjøoffiserskonferansen 2015

Velkommen!

 

Alle våre kurs og konferanser er gratis for yrkesaktive medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold.  Du bestiller reisen via vårt reisebyrå, og sender reiseregning i etterkant. Hvilke kurs du har deltatt  og er påmeldt til, ser du på "min side". Bli med, da vel! 

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 0930 og 1500 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Fornavn er obligatorisk
Etternavn er obligatorisk
Bruk en gyldig E-Postadresse