Skip to the content
Ved å ta våre kurs får du lære mer om ISM-koden, sikkerhetsstyring i praksis, kapteinens ansvar, pensjon og tillitsmannsarbeidet sier Hans Sande, Martha Nordal og Trond Løfgren.

Møteplass - kompetanse - opplæring

Kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte

Norsk Sjøoffisersforbund har Sjøoffiserskonferansen og ungdomskonferansen som sine viktigste møteplasser for deg som er medlem.

I 2023 viderefører vi i tillegg de populære pensjonskursene i distriktene og gjeninnfører tilbud om kurs i sikkerhetsstyring i praksis.

Våre kurs og konferanser 2023

Foreløpige datoer er satt og det åpnes for påmelding ca. åtte uker før hvert arrangement. Følg med i din innboks, NSOFs websider og facebook for detaljer og påmeldingsinformasjon. Alle datoer med forbehold om endringer. Kursgjennomføring forutsetter at det er tilstrekkelig påmelding. I tillegg til kursene og konferansene under, arrangerer vi tariffkonferanser og tematiske samlinger for tillitsvalgte etter behov. 

Endelig er Ungdomskonferansen tilbake! En konferanse for og med studenter, kadetter og unge seilende, med mål om å inspirere og motivere gjennom fremsnakk og søkelys på fremtidens ledere og en næring i utvikling.

Les mer om konferansen her

Her kan du se programmet for konferansen

Påmeldingsfrist var 20. mars.

 

Det arrangeres pensjonskurs for medlemmer født før 1. januar 1970 i distrikt 4 - Rogaland og Agderfylkene
(medlemmer som er omfattet av gammel Sjømannspensjon).

Sola Strand Hotel 29. mars kl 10-16

Påmelding

Alle som er i målgruppen har fått invitasjon på e-post.

Mer informasjon:

Les mer om NSOFs populære pensjonskurs og se kursdatoer for andre distrikter. 

Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon her. 

 

Opplæring for nye tillitsvalgte. Kurset er trinn 2 etter gjennomført grunnkurs digitalt i "Sjøklar".
Alle tillitsvalgte får invitasjon per e-post.

Påmeldingen er nå åpen - meld deg på her.

Du får informasjon om kurset etter påmelding. Nye tillitsvalgte er prioritert.

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet. På fagkurs i NSOFs regi får du lære mer om dette og om skipsførers ansvar. Kursleder er administrerende direktør Hans Sande. Foreløpig er det satt opp to kurs i 2023. Les mer om fagkursene her.

Det arrangeres pensjonskurs for medlemmer over 55 år i distrikt 5 - Viken, Oslo, Buskerud og Telemark, Innlandet. 

Kurset er et dagskurs. Program og detaljer for påmelding kommer ca. åtte uker før kurset. Alle i målgruppen vil få invitasjon på e-post direkte når det åpnes for påmelding. 

Mer informasjon:

Les mer om NSOFs populære pensjonskurs og se kursdatoer for andre distrikter. 

Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon her. 

 

Årets happening for alle yrkesaktive medlemmer av NSOF. Detaljer kommer. Det åpnes for påmelding ca. 8 uker før konferansen. 

Det arrangeres pensjonskurs for medlemmer over 55 år i distrikt 3 - Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Kurset er et dagskurs. Program og detaljer for påmelding kommer ca. åtte uker før kurset. Alle i målgruppen vil få invitasjon på e-post direkte når det åpnes for påmelding. 

Mer informasjon:

Les mer om NSOFs populære pensjonskurs og se kursdatoer for andre distrikter. 

Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon her. 

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet. På fagkurs i NSOFs regi får du lære mer om dette og om skipsførers ansvar. Kursleder er administrerende direktør Hans Sande. Foreløpig er det satt opp to kurs i 2022. Les mer om fagkursene her.

Opplæring for tillitsvalgte. Trinn 2 etter gjennomført "Sjøklar". Detaljer kommer. Det åpnes for påmelding ca. 8 uker før konferansen. 

Det arrangeres pensjonskurs for medlemmer over 55 år i distrikt 1 - Finnmark, Troms og Nordland.

Kurset er et dagskurs. Program og detaljer for påmelding kommer ca. åtte uker før kurset. Alle i målgruppen vil få invitasjon på e-post direkte når det åpnes for påmelding. 

Mer informasjon:

Les mer om NSOFs populære pensjonskurs og se kursdatoer for andre distrikter. 

Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon her. 

Samling for tillitsvalgte fra alle segmenter. Invitasjon og program sendes til alle tillitsvalgte per e-post.

 

Åpent for: Tillitsvalgte for elever på maritime skoler (skole- og ungdomsrepresentanter - SKU)

Samlingen vil gå parallelt med samling for hovedtillitsvalgte på samme sted, med delvis felles program. Vi skal kombinere det faglige programmet, erfaringsutveksling og nettverksbygging med noe av det faglige programmet for seilende hovedtillitsvalgte. Samtidig vil man kunne få utvidet erfaringsutvekslingen og nettverksbyggingen sammen med engasjerte og erfarne seilende tillitsvalgte i forbundet. Som en del av SKUs program vil det inngå litt om NSOF og hva forbundet jobber med, trepartssamarbeidet, arbeidet som tillitsvalgt, diskusjoner om maritim utdanning og valg av president og visepresident for skole- og ungdomsutvalget.

Invitasjon er sendes direkte til SKU-kontakter.

 

Sjøoffiserskonferansen 2015

Velkommen!

 

Alle våre kurs og konferanser er gratis for yrkesaktive medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold.  Du bestiller reisen via vårt reisebyrå, og sender reiseregning i etterkant. Hvilke kurs du har deltatt  og er påmeldt til, ser du på "min side". Bli med, da vel! 

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 0930 og 1500 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Fornavn er obligatorisk
Etternavn er obligatorisk
Bruk en gyldig E-Postadresse