Skip to the content
Sett kurs!
Vi har kurs og møteplasser for alle medlemmer. Sjekk hva vi har å tilby deg. 
Våre kurs og konferanser

Alle datoer med forbehold om endringer. Kursgjennomføring forutsetter at det er tilstrekkelig påmelding. I tillegg til kursene og konferansene under, arrangerer vi tariffkonferanser og tematiske samlinger for tillitsvalgte etter behov. 

Norsk Sjøoffisersforbunds opplæring for tillitsvalgte avholdes vanligvis to ganger per år, vår og høst.

Grunnet koronapandemien er all kursvirksomhet utsatt inntil avklaring fra myndighetene.

Fra mars 2021 får alle tillitsvalgte tilgang til appen Sjøklar som inneholder grunnleggende innføring i tillitsvalgtarbeid.
Tillitsvalgte får informasjon direkte.

Sjøklar erstatter ikke kurs med oppmøte. Disse vil bli arrangert så snart det er trygt nok å gjennomføre dem.

Forhandlingsteknikk og regnskap i forbindelse med lokale forhandlinger har vært blant temaene. Ellers går man dypere inn i forbundets hovedavtaler og overenskomster eller tar for seg spesielle regelverksområder. Tillitsvalgtskurs er også viktige for nettverksbygging og erfaringsutveksling tillitsvalgte i mellom.

Nyvalgte tillitsvalgte er prioritert. Medlemmer som ikke er valgt, men interessert i tillitsvalgtsarbeid og kan tenke seg å stille til valg, er velkommen å være med. Økonomi for ikke økonomer er et kurstilbud til tillitsvalgte innenriks de som har behov for litt mer kunnskap om regnskap og bedriftsøkonomi før de i lokale forhandlinger med rederiet. 

Grunnet koronapandemien er all møtevirksomhet utsatt inntil avklaring fra myndighetene.

Grunnet fortsatt usikkerhet rundt pandemien er pensjonskurset utsatt til november.
Eksakt dato og sted vil bli fastsatt senere.

Norsk Sjøoffisersforbund inviterer til pensjonskurs i tilknytning til årets regionale medlemsmøter.
Kurset er et tilbud medlemmer i respektive distrikt fra 55 år og oppover.

Her får du en grundig innføring i hva som venter når du trer ut av yrkeslivet. Pensjonskurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del. Det vil også bli tid til noe individuell veiledning underveis. Forbundets pensjonsekspert vil være tilstede hele dagen.

Påmeldingen for hvert distrikt blir er åpnet når sted/dato er avklart. Alle i målgruppen vil få e-post direkte.

Alle pensjonskurs er utsatt inntil situasjonen er avklart:

Distrikt 1 (Finnmark, Troms og Nordland) - april - Utsatt
Distrikt 3 
(Hordaland og Sogn og Fjordane) - juni - Utsatt
Distrikt 2
(Trøndelag og Møre og Romsdal) - september - Utsatt
Distrikt 4
(Rogaland og Agderfylkene) - november - Utsatt

Alle i målgruppen vil få invitasjon på e-post direkte.
Følg med for informasjon om når det blir kurs i ditt distrikt.


Ta pensjonssjekken og les mer om pensjon her.

Grunnet fortsatt usikkerhet rundt pandemien er medlemsmøtet utsatt til november.
Eksakt dato og sted vil bli fastsatt senere.

Norsk Sjøoffisersforbund arrangerer regionale medlemsmøter. 
Du får invitasjon i e-post når det nærmer seg møte i ditt distrikt. Følg med!

Om medlemsmøter 2019/2020

Maritim næring er en global næring og reguleres hovedsakelig av internasjonalt regelverk. Dette skal sikre en enhetlig forståelse og praktisering av regelverk uavhengig av fartsområde og fartøystype.
Etter endt kurs skal medlemmet ha økt sin bevissthet knyttet til internasjonalt regelverk og hvilket ansvar og myndighet man er tildelt som sjøkaptein.

Ingen nye kursdatoer fastsatt. Følg med for mer informasjon.

Sjømannsorganisasjonene inviterer årlig til en egen konferanse  for sjøfolk og andre aktører i nærskipsfarten (fraktefarten). Konferansen finner vanligvis sted første kvartal. 

Grunnet koronapandemien er all møtevirksomhet utsatt inntil avklaring fra myndighetene.

Følg med for mer informasjon.

Årets tariffkonferanse ble avholdt digitalt.

Dette er en gylden mulighet til å være med å påvirke årets hovedforhandlinger.
Konferansen er åpen for alle medlemmer innenfor flyterigg området. Vi dekker reise og opphold for deg.

Ønsker du å delta? Logg inn og meld deg på her eller ta kontakt med DSO.

DSO - De samarbeidende organisasjoner er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

Sjøoffiserskonferansen 2015

Velkommen!

 

Alle våre kurs og konferanser er gratis for yrkesaktive medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold.  Du bestiller reisen via vårt reisebyrå, og sender reiseregning i etterkant. Hvilke kurs du har deltatt  og er påmeldt til, ser du på "min side". Bli med, da vel! 

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 10 og 15 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Fornavn er obligatorisk
Etternavn er obligatorisk
Bruk en gyldig E-Postadresse