Skip to the content

Så mye koster det, så mye får du igjen...

Medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund gir trygghet og innflytelse.Kontingenten er først og fremst din forsikringspremie hvis noe skulle skje. Og bruker du medlemsfordelene godt, får du mer igjen enn du betaler.

Kontingentsatser 2021    
Yrkesaktive medlemmer  520,- per måned
Pensjonister/ikke yrkesaktive 205,-  per måned
Juniormedlemmer/kadetter    42,-  per måned
Hva går kontingenten til?

Norsk Sjøoffisersforbund bruker kontingentinntektene til å

  • Møte deg: Skolebesøk, skipsbesøk og medlemskonferanser er en stor budsjettpost.
  • Hjelpe deg: Behandle saker, løse problemer, være med medlemmer i møter med rederier, kreve inn penger, føre saker for retten.
  • Sikre rettighetene dine: Forhandle gode tariffavtaler, pensjon og sosiale rettigheter for små og store grupper av medlemmer.
  • Kurse deg: Fagkurs, tillitsvalgtkurs.
  • Din tillitsvalgt: Deler av din kontingent går tilbake til tillitsvalgtordningen/klubben i ditt rederi.
  • Forsikre deg: Vi betaler premien for innboforsikring og livsforsikring for de fleste medlemmer.
  • Gi sjøfolk en sikker fremtid: Påvirke politiske beslutninger og regelverk, forbedre maritim utdanning.

Norsk Sjøoffisersforbund har en liten og kostnadseffektiv organisasjon og skal ha en lavest mulig kontingent som er lik for alle.

Hva koster det EGENTLIG? 

Ditt kontingentregnestykke avhenger av alder, inntekt, gjeld, skatt og livssituasjon - og ikke minst hvor flink du er til å bruke de valgfrie fordelene og rabattene som følger med medlemskapet!  Under ser du et tenkt kontingentregnestykke for en gjennomsnittlig sjøoffiser midt i livet. Livs- og innboforsikring er inkludert i medlemskapet for alle yrkesaktive ut det året man fyller 66 år.

EKSEMPEL - KONTINGENTREGNESTYKKE

Månedskontingent yrkesaktiv til Norsk Sjøoffisersforbund 2020       520,-  per måned 
- Skattefradrag kr 3 850 kr per år/12 x 28 % skatt      - 140,- per måned
- Livsforsikring 150 000 - ca 900 i årspremie om du kjøper selv       - 75,- per måned
- Innboforsikring  - 2500 i årspremie om du kjøper selv     - 200,- per måned
Faktisk kontingent før valgfrie fordeler *      105,-  per måned

*  som samlerabatter i Tryg, lavere boliglåsrente
 i Sparebank1, garantert lav strømpris,  rabatt på hotell, leiebil og sydenturer etc.