Skip to the content

Redusert kontingent

Redusert kontingent 

Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige eller ønsker redusert kontingent på grunn av trygd eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan søke om redusert kontingent for tre måneder av gangen mot dokumentasjon fra NAV.  Den reduserte kontingenten er 225,- per måned.  

For å søke, følger du lenken til søknadsskjema under. For å få innvilget redusert kontingent må du normalt dokumentere at du er innvilget eller har mottatt støtte fra NAV. Kopi/bilde av bekreftelse fra NAV på at du har søkt og har blitt innvilget dagpenger/arbeidsavklaringspenger, er som regel tilstrekkelig dokumentasjon. Søker du om redusert kontingent tilbakevirkende, må det fremgå hvilke måneder du har fått stønad.

Den reduserte kontingenten er 225,- kroner per måned fom januar 2022. Redusert kontingent innvilges tilbakevirkende, eller for maksimalt tre måneder fremover. Normalt innvilges redusert kontingent med fulle rettigheter for maksimalt 12 måneder.

Når du er innvilget redusert kontingent, har du alle de samme forsikringer og rettigheter som når du er i jobb og betaler full kontingent. 

/ til søknadsskjema for redusert kontingent
Mer om redusert kontingent

Redusert kontingent under sykdom

Så lenge du får sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV, må du beholde vanlig medlemskap og betale full kontingent. Da beholder du alle rettigheter og forsikringer. Husk å gi oss beskjed hvis arbeidsgiver stopper trekk over lønn mens du er syk. Hvis du du ikke lenger får sykepenger, men f.eks. arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, kan du søke om redusert kontingent.

Redusert kontingent under permittering

Hvis du mottar dagpenger fra NAV under permitteringen, kan du søke om å få redusert kontingenten din til 225 kr per måned. Du beholder alle rettigheter og forsikringer. For måneder du ikke har krav på dagpenger fordi du er på fri, ferie, er sykmeldt eller har annet arbeid, betaler du ordinær kontingent. 

Les også

Endring av medlemskap

Ofte stilte spørsmål om kontingent