Skip to the content

Redusert kontingent

Permittert på grunn av Koronapandemien?

Søk redusert kontingent - forenklet behandling 

Norsk Sjøoffisersforbund innvilger redusert kontingent til medlemmer som blir permittert som følge av korona-epidemien. Den reduserte kontingenten er kr 205 per måned og du beholder alle forsikringer og rettigheter. 

Vi gir redusert kontingent for én måned av gangen. Vi har forenklet behandlingen av søknader midlertidig, og du behøver ikke sende i dokumentasjon på at du mottar dagpenger. 

TIL SØKNADSSKJEMA

Redusert kontingent - ordinær søknad

Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige av andre årsaker, eller ønsker redusert kontingent på grunn av trygd eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan søke om redusert kontingent for tre måneder av gangen mot dokumentasjon fra NAV.  Den reduserte kontingenten er 205,- per måned.  

Redusert kontingent ved langvaring sykdom etc. 

Du må søke skriftlig (brev eller e-post) og legge ved dokumentasjon på at du er innvilget eller har mottatt støtte fra NAV. Kopi/bilde av bekreftelse fra NAV på at du har søkt og har blitt innvilget dagpenger/arbeidsavklaringspenger, er som regel tilstrekkelig dokumentasjon. Søker du om redusert kontingent tilbakevirkende, må det fremgå hvilke måneder du har fått stønad.

Den reduserte kontingenten er 205,- kroner per måned fom januar 2020. Redusert kontingent innvilges tilbakevirkende, eller for maksimalt tre måneder fremover. Normalt innvilges redusert kontingent med fulle rettigheter for maksimalt 12 måneder.

Når du er innvilget redusert kontingent, har du alle de samme forsikringer og rettigheter som når du er i jobb og betaler full kontingent.