Skip to the content

Kontingent og betaling

Kontingenten er først og fremst din forsikringspremie hvis noe skulle skje. Kontingenten skal være lav og forutsigbar, og alle skal betale det samme. Dette er et viktig prinsipp i Norsk Sjøoffisersforbund.

 

Kontingentsatser 2023    
Yrkesaktive medlemmer  555,- per mnd.  
Pensjonister/ikke yrkesaktive  240,- per mnd. 1440,-/halvår
Juniormedlemmer/kadetter    42,-  252,-/halvår

Medlemmer som ikke ble med inn i den kollektive innboforsikringen da denne ble innført, betaler en lavere sats. Pensjonister som har fylt 67 år og har 25 års medlemskap (frimedlemmer), betaler en egenandel hvis de har innboforsikring inkludert i medlemskapet.

Les også: 

Hva koster medlemskapet EGENTLIG, og hva får du igjen? 

Sørg for riktig trekk

Betaling og trekk

TREKK: De fleste rederier tilbyr trekk av kontingent over lønn. Er du medlem og trekkes kontingent over lønn, er det svært viktig å påse at kontingenten trekkes hver eneste måned, særlig i forbindelse med bytte av arbeidsgiver. Kontingent som ikke blir trukket, vil bli fakturert etterskuddsvis.

FAKTURA: Hvis din arbeidsgiver ikke tilbyr trekk eller du er sykmeldt, arbeidsledig e.l., må du kontakte oss og be om å få betale kontingent direkte via faktura. Som yrkesaktiv kan du velge mellom månedlig og kvartalsvis faktura. Du kan velge e-faktura/Vipps og/eller avtalegiro når du betaler den førstekontingentregningen.

Studenter og de fleste pensjonister betaler hvert halvår, og fakturaen sendes i januar og juli. 

Du får faktura i posten hvis du ikke har tegnet deg for e-faktura i banken din eller ikke har valgt ikke har valgt AvtaleGiro for regninger fra NSOF. 

Viktig å vite om kontingenten
  • Ditt medlemskap – og medlemskontingent - løper fra du melder deg inn og til du skriftlig sier opp medlemskapet.
  • Kontingenten følger deg som person, ikke din ansettelse i et bestemt rederi. Du meldes ikke automatisk ut av NSOF når du slutter i jobben og trekket stopper.
  • Kontingenten påløper uavbrutt selv om du bytter rederi, går i land, blir sykmeldt eller pensjonist. Du må betale kontingent for hver eneste måned du er medlem, uansett om du er i jobb eller ei.
  • Du kan ikke si opp medlemskapet med tilbakevirkende kraft – for hver måned du har vært medlem, har NSOF blant annet betalt forsikringspremie for deg
  • Du meldes IKKE automatisk inn i et fagforbund selv om du trekkes en avgift hver måned. Du er ikke medlem før du har sendt et innmeldingsskjema. (I skipsfarten er reglene slik at en del skal betale en tariffavgift gjennom arbeidsgiver selv om de ikke er med i noen fagforening. Dette gir en garanti om den lønn og rettigheter som ligger i tariffavtalen som gjelder stillingen din. Men for å få alle fordeler og rettigheter som ligger i et fagforeningsmedlemskap, må du velge å melde deg inn.)
Purring og innkreving av ubetalt kontingent

Vi sender purringer per e-post. Kontakt oss straks hvis du har spørsmål om en purring du får fra oss.