Skip to the content

Ditt medlemskap

I Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har du forskjellige medlemskap og ulik kontingent om du er student/kadett, yrkesaktiv eller pensjonist. Du må også gjøre endringer i medlemskapet ditt hvis du blir syk, trygdet, permittert eller arbeidsledig.

Husk at NSOF ikke automatisk får beskjed av arbeidsgiver når noe endrer seg hos deg.  Ditt medlemskap er personlig, og du må selv gi oss beskjed om dine endringer.

Finn din endring under, og send oss en epost eller ring, så sørger vi for at du får riktig medlemskap til riktig pris. (Du kan dessverre ikke gjøre alle endringer fra «min side»)

Velg hva du vil gjøre:

Logg på min side for å se og endre dine adresse opplysninger.

Hvis du endrer hvilken e-post du vil at vi skal bruke til deg, må du logge på på nytt etterpå.

Logg på min side og endre opplysningene dine straks du bytter jobb, så sørger vi for at du holder deg ajour med kontingentbetaling og at du får riktig informasjon og har stemmerett.

Husk: Norsk Sjøoffisersforbund får ikke automatisk beskjed når du bytter arbeidsgiver eller går i land. Du må selv holde oss oppdatert. Når vi ikke får beskjed og kontingenttrekket via arbeidstiver stopper, risikerer du å komme på etterskudd med kontingenten.

 

Når du går av med pensjon eller blir varig trygdet, kan du søke om ikke-yrkesaktivt medlemskap.

Hvis du har vært medlem i over 25 år og er over 67 år, får du frimedlememskap. 

Som ikke-yrkesaktivt eller frimedlem beholder du stemmeretten i forbundet, innboforsikringen og retten til å bruke alle medlemsfordelene. Du er ikke lenger omfattet av livsforsikringen, loss of licence-forsikringen etc. og har ikke rett til rådgivning og advokathjelp i jobbrelaterte saker.

Søknad om ikke yrkesaktivt medlemskap må sendes på e-post. Ikke-yrkesaktivt medlemskap innvilges normalt ikke med tilbakevirkende kraft, så husk å gi beskjed med en gang du blir pensjonist - eller gjerne i god tid i forveien! 

KONTINGENT

  • Ikke yrkesaktivt medlemskap (pensjonistmedlemskap) koster 205 kr per måned* 
  • Når du er frimedlem, betaler du ikke kontingent til forbundet, bare premien for innboforsikringen hvis du er tilknyttet denne (870 per år 2021) . 

*Hvis du ikke fikk LOfavør innboforsikringen da den ble innført i 2018, koster ikke yrkesaktivt medlemskap kr 135,- per måned. Men hvis du allerede har innboforsikring inkludert, kan du ikke velge den bort når du endrer til pensjonistmedlemskap. Forsikringen følger deg som person.)

Når du er ferdig med kadettiden og løser sertifikat, må du gi beskjed om at ditt medlemskap skal endres fra junior til yrkesaktiv. Først da blir du inkludert i livsforsikringen for yrkesaktive og du har rett på rådgivning, hjelp og juridisk bistand hvis du skulle få problemer i arbeidsforholdet. 

 

Hvis du er midlertidig ute av arbeidslivet på grunn av arbeidsledighet, sykdom, permisjon e.l., må du søke om yrkesaktivt medlemskap med midlertidig redusert kontingent. Da beholder du alle rettigheter. Søknaden må du sende per e-post.  

Permanent ikke-yrkesaktivt medlemskap får du bare hvis du er pensjonist eller varig trygdet.

Trekkes du gjennom arbeidsgiver, men får ikke informasjon og har ikke fått medlemskort fra Norsk Sjøoffisersforbund?

Da har du antakelig ikke tegnet deg (meldt deg inn) som fullt, forsikret medlem.

Bli medlem i dag så får du innboforsikring og all rettigheter!

Når rederiet trekker tariffavgift, har man  samme rett til juridisk bistand, rådgivning etc knyttet til arbeidsforholdet som faste medlemmer så lenge man er ansatt i hht tariffavtale NSOF er part i. Man betaler kun trekk/kontingent for de måneder arbeidsforholdet oppebæres. Når avbeidsforholdet avsluttes, har man ingen rettigheter i forbundet. 

Som fast, yrkesaktivt medlem har man rett på juridisk bistand og rådgivning, uansett hvor man måtte jobbe og uavhengig om man er omfattet av en tariffavtale eller ei.  Man har også rett på hjelp og bistand mellom arbeidsforhold, som trygdet, arbeidsledig, langtidssykemeldt, student  etc.

Hvis du vil avslutte ditt medlemskap, må du sende oppsigelse skriftlig i brev eller per e-post.  Vi kan dessverre ikke ta i mot utmeldinger over telefon (Vedtektsbestemmelse)  Kontingenten løper ut måneden vi bekrefter din utmelding. 

Husk av innboforsikringen og livsforsikringen din opphører når du melder deg ut. 

Husk at du ikke behøver å seile for å være medlem! Vi anbefaler at du opprettholder medlemskapet ditt også om du er permittert, sykmeldt eller arbeidssøkende.  Hvis du har betydelig redusert inntekt, kan du søke om redusert kontingent med fulle rettigheter.