Skip to the content

Ditt medlemskap

I Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har du forskjellige medlemskap og ulik kontingent om du er student/kadett, yrkesaktiv eller pensjonist. Du må også gjøre endringer i medlemskapet ditt hvis du blir syk, trygdet, permittert eller arbeidsledig.

Husk at NSOF ikke automatisk får beskjed av arbeidsgiver når noe endrer seg hos deg.  Ditt medlemskap er personlig, og du må selv gi oss beskjed om dine endringer.

For å motta riktig informasjon fra NSOF om forhandlinger, meklinger og avstemminger som gjelder deg, må du selv sørge for at du er registrert med riktig arbeidsgiver og tariffavtale hos NSOF.

Logg inn på "min side" for å sjekke dine opplysninger og gjøre endringer. Eller send oss en epost eller ring, så hjelper vi deg. 

Velg hva du vil gjøre:

Logg på min side for å se og endre dine opplysninger.

Hvis du endrer hvilken e-post du vil at vi skal bruke til deg, må du opprette bruker på nytt etterpå.

Logg på min side  og endre opplysningene dine straks du bytter jobb, så sørger vi for at du holder deg ajour med kontingentbetaling og at du får riktig informasjon og har stemmerett.

Husk: Norsk Sjøoffisersforbund får ikke automatisk beskjed når du bytter arbeidsgiver eller går i land. Du må selv holde oss oppdatert. Når vi ikke får beskjed og kontingenttrekket via arbeidsgiver stopper, risikerer du å komme på etterskudd med kontingenten.

 

Landansatt i maritim næring
Alle som har eller har hatt et maritimt sertifikat og jobber i maritim næring, kan stå videre som yrkesaktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund.

Har du har en landjobb i maritim næring har du statusen «yrkesaktivt medlem» og har de samme medlemsrettigheter og fordeler som seilende medlemmer. 

Du behøver ikke søke om endring for å videreføre ditt yrkesaktive medlemskap som landansatt i maritim næring, men husk å oppdatere arbeidsgiver og betalingsmåte på "min side"! 

Landansatt i offentlig sektor
Har du en maritimt relatert jobb i offentlig sektor representer vi deg! Vi er part i Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området. Det innebærer at vi for eksempel, har rett til å delta i lokale forhandlinger og vi vil samarbeider med andre forbund i LO kommune, som Fagforbundet og Skolenes Landsforbund.

Landansatt utenfor maritim næring 
Norsk Sjøoffisersforbund har dessverre ikke et tilbud om bi-medlemskap eller medlemskap til redusert kontingent for yrkesaktive medlemmer som har gått over i andre yrker/næringer.

Hvis du ikke kommer til å jobbe i maritim næring på lenge anbefaler vi at du melder overgang til det fagforbundet som har avtalerett der du jobber nå. Velger du et LO-forbund får du med deg innboforsikringen din og alle LOfavør-fordelene dine over - og det samme den andre veien hvis og når du kommer tilbake til NSOF. 

Når du går av med pensjon eller blir varig trygdet, kan du søke om ikke-yrkesaktivt medlemskap.

Hvis du har vært medlem i over 25 år og er over 67 år, får du frimedlemskap. 

Som ikke-yrkesaktivt eller frimedlem beholder du stemmeretten i forbundet, innboforsikringen og retten til å bruke alle medlemsfordelene. Du er ikke lenger omfattet av livsforsikringen, loss of licence-forsikringen etc. og har ikke rett til rådgivning og advokathjelp i jobbrelaterte saker.

Søknad om ikke yrkesaktivt medlemskap sendes på e-post, eller logg på min side og endre fra yrkesaktiv til pensjonist. Ikke-yrkesaktivt medlemskap innvilges normalt ikke med tilbakevirkende kraft, så husk å gi beskjed med en gang du blir pensjonist - eller gjerne i god tid i forveien! 

KONTINGENT

  • Ikke yrkesaktivt medlemskap (pensjonistmedlemskap) koster 240 kr per måned
  • Når du er frimedlem, betaler du ikke kontingent til forbundet, bare premien for innboforsikringen hvis du er tilknyttet denne (960,- per år 2023) . 

 

Når du er ferdig med kadettiden og løser sertifikat, må du gi beskjed om at ditt medlemskap skal endres fra junior til yrkesaktiv. Først da blir du inkludert i livsforsikringen for yrkesaktive og du har rett på rådgivning, hjelp og juridisk bistand hvis du skulle få problemer i arbeidsforholdet. 

Du kan sende oss en e-post, eller logg på min side og endre din medlemskapstype fra "junior" til "yrkesaktiv"

 

Hvis du er midlertidig ute av arbeidslivet på grunn av arbeidsledighet, sykdom, permisjon e.l., må du søke om yrkesaktivt medlemskap med midlertidig redusert kontingent. Da beholder du alle rettigheter.

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema.  

Permanent ikke-yrkesaktivt medlemskap får du bare hvis du er pensjonist eller varig trygdet.

Trekkes du gjennom arbeidsgiver, men får ikke informasjon og har ikke fått medlemskort fra Norsk Sjøoffisersforbund?

Da har du antakelig ikke tegnet deg (meldt deg inn) som fullt, forsikret medlem.

Bli medlem i dag så får du innboforsikring og all rettigheter!

Når rederiet trekker tariffavgift, har man  samme rett til juridisk bistand, rådgivning etc knyttet til arbeidsforholdet som faste medlemmer så lenge man er ansatt i hht tariffavtale NSOF er part i. Man betaler kun trekk/kontingent for de måneder arbeidsforholdet oppebæres. Når arbeidsforholdet avsluttes, har man ingen rettigheter i forbundet. 

Som fast, yrkesaktivt medlem har man rett på juridisk bistand og rådgivning, uansett hvor man måtte jobbe og uavhengig om man er omfattet av en tariffavtale eller ei. Man har også rett på hjelp og bistand mellom arbeidsforhold, som trygdet, arbeidsledig, langtidssykemeldt, student etc.

Hvis du vil avslutte ditt medlemskap, må du fylle ut utmeldingsskjemaet eller sende oss en e-post. Vi kan dessverre ikke ta i mot utmeldinger over telefon (Vedtektsbestemmelse)  Kontingenten løper ut måneden vi bekrefter din utmelding. 

Husk av innboforsikringen og livsforsikringen din opphører når du melder deg ut. 

Husk at du ikke behøver å seile for å være medlem! Vi anbefaler at du opprettholder medlemskapet ditt også om du er permittert, sykmeldt eller arbeidssøkende.  Hvis du har betydelig redusert inntekt, kan du søke om redusert kontingent med fulle rettigheter.