Skip to the content

Stipend til kurs og tilleggsutdanning

Norsk Sjøoffisersforbund gir hvert år stipender for kurs og tilleggsutdanning. Stipendene er på maks 5 000 kroner og gis som hovedregel til medlemmer som er arbeidsledige, eller står i fare for å bli det uten mer utdanning eller faglig oppdatering. 

For å søke, må du ha vært fullt betalende medlem i minst tre år. Du kan søke når som helst gjennom året, og mottatte søknader behandles to ganger i året, på våren og på høsten.

Kurs som omfattes av stipendordningen skal være kompetansehevende og bidra til at du kan få eller beholde en jobb til sjøs. Det gis bare stipend til utdanning/kurs som avsluttes med en eksamen.

Søknaden sender du på e-post.  Beskriv kort din arbeidssituasjon og de kurs/den utdanning du søker støtte til, så gir vi beskjed dersom vi trenger mer informasjon og dokumentasjon.

Se også:

Fullstendige retningslinjer for tildeling av stipend fra Norsk Sjøoffisersforbund 

Stipend fra Stiftelsen Sjømannshjelpen 

Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918, ”Kølafondet”