Skip to the content

Hvilke forsikringer er inkludert i medlemskapet?

Logg på "min side" for å se hvilke forsikringer som er inkludert i ditt medlemskap. 

Under får du oversikt over hvem de kollektive forsikringene dekker og hvorfor. 

1: LOfavør innboforsikring

Hvem har LOfavør Innboforsikring inkludert i medlemskapet?

 • Alle som har meldt seg inn siden 2018 – junior, kadett og yrkesaktiv.
 • Alle som sto som medlem i 2017 og er født 1953 eller senere

Hvem har IKKE LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet?

 • Medlemmer født før 1953 som sto som medlem da innboforsikringen ble innført i 2017
 • Medlemmer som bodde utenfor Norden i 2017 og ble automatisk unntatt
 • Medlemmer benyttet engangsmuligheten å reservere seg til NSOF i november 2017 og ikke har trukket reservasjonen senere. 

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har forsikringen inkludert?

 • Logg på "min side" for å se hvilke forsikringer som er inkludert i ditt medlemskap. 
 • Logg på lofavor.no så ser finner du ditt forsikringsbevis hvis du har innboforsikringen inkludert. 
 • Logg på lofavor-appen. Lastes ned på appstore eller google play.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om forsikringen? 

Viktig å merke seg: 

 • Du er IKKE automatisk forsikret selv om ditt rederi trekker deg full kontingent. Dobbeltsjekk alltid!

2: Livsforsikring 150 000

Hvem har Livsforsikring inkludert i medlemskapet?

 • Alle som har et personlig, yrkesaktiv medlemskap OG er under 67 år i inneværende år (forsikringen løper UT kalenderåret du fyller 66)
 • Medlemmer under 67 som er innvilget midlertidig redusert kontingent pga. arbeidsledighet etc.

Hvem har IKKE livsforsikring inkludert?

 • Juniormedlemmer
 • Kadetter
 • Pensjonister/ikke yrkesaktive medlemmer
 • Frimedlemmer
 • Personer som trekkes tariffavgift via arbeidsgiver, men ikke har valgt personlig, forsikret medlemskap

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har forsikringen inkludert?

 • Logg på "min side" for å se hvilke forsikringer som er inkludert i ditt medlemskap. 
 • Åpne konvolutter fra «Sjøoffiserenes forsikringskontor» - forsikringsbeviset sendes per post når det er endringer/fornyelser.
 • Kontakt oss for å spørre

Viktig å merke seg: 

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål om forsikringen? 

Frivillige forsikringer 

Du har ingen andre forsikringer automatisk inkludert i medlemskapet.

Advokatforsikring og reiseforsikring må du bestille og kjøpe selv, selv om du har hatt det inkludert hvis du har vært medlem i andre LO-forbund tidligere.

Se oversikt over hvem du skal kontakte om forsikringer du har bestilt selv med medlemsrabatter.