Skip to the content

Juridisk bistand og advokathjelp

Vil du ha advokatforsikring inkludert? 

I januar 2022 kartlegger NSOF om medlemmene ønsker full advokatforsikring i private saker inkludert i medlemskapet.  Kartleggingen skjer på e-post. Følg med i din innboks og si din mening! 

Advokathjelp privat

Som medlem av NSOF kan du få hjelp av advokat også i private saker. Du får litt gratis og kan velge å kjøpe full advokatforsikring.

Advokatbistand gjennom LOfavør

Som medlem av et LO-forbund har du tilgang til advokatbistand på telefonene gjennom LOfavør. Du får den første samtalen gratis og en god medlemspris hvis du velger å gå videre med saken med en advokat. Du får også rabatterte priser på juridiske kontrakter og videre saksoppfølging etc.

Rettshjelpsforsikring inkludert
Din innboforsikring – LOfavør Innboforsikring  - dekker også advokatkostnader i mange tvister.

Les mer om advokathjelp gjennom LOfavør her

Trenger du full advokatforsikring?

LOfavør advokatforsikring gir deg tilgang til dyktige advokater. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien på 167,- i måneden. Da får du ubegrenset rådgivning, gratis advokat hvis det blir en sak og eventuelle saksomkostninger dekket.

En del andre fagforbund har full advokatforsikring inkludert i kontingenten. I NSOF tilbyr vil lav kontingent og stor valgfrihet. Advokatforsikring må du derfor bestille selv hvis du ønsker den.

Les mer eller bestill advokatforsikring her

Hjelp og advokat i jobbsaker

Gjennom en lang karriere kan mye skje. Bare de aller heldigste unngår helt å bli blir berørt av permittering, sykdom, ulykke eller uhell, bemanningsreduksjon, utflagging, virksomhetsoverdragelse, oppsigelse eller en useriøs arbeidsgiver som ikke betaler riktig lønn. Norsk Sjøoffisersforbund og de tillitsvalgte jobber hver dag for å forebygge problemer. 

Hvis noe likevel skjer, har du tillitsvalgte, rådgivere, jurister  og advokater i ryggen. Vi prøver å løse mest mulig lokalt, men om nødvendig tar vi saken helt til topps i rettsvesenet. 

Les mer om juridisk bistand i jobbsaker her.