Skip to the content

Velg og vrak i forsikringstilbud

Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund, kan du velge og vrake i forsikringstilbud og -rabatter. Her er oversikten:

Inkludert i medlemskapet

Livsforsikring 150 000 (yrkesaktive ut det året man fyller 66 år)

LOfavør Innboforsikring– Norges beste innboforsikring

Sjøoffiserenes forsikringskontor – frivillige forsikringer

Sjøoffiserenes forsikringskontor har mange gode forsikringstilbud - bare for medlemmer av NSOF!  Når vi forhandler på vegne av alle medlemmer oppnår vi priser og betingelser som en bedre enn du kan oppnå som privatperson.

Ekstra livsforsikring  |  Uførhet  | Kritisk sykdom  |   Behandlingsforsikring  |   Barneforsikring |Ulykkesforsikring | Reiseforsikring

Sjøoffiserenes forsikringskontor Telefon 23 11 35 75 post@forsikring.sjooff.no

Skadeforsikringer med rabatt i Tryg

Samarbeidsavtalen mellom NSOF og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle forsikringer/skadeforsikringer, f.eks. hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer.  Bil, villa, båt osv.

 Tryg forsikring: Telefon 55 17 26 69  kundeservice@tryg.no

 
LOfavør-forsikringer: Trygghet i hverdagen

LOfavør har forhandlet frem gunstige og trygge forsikringsavtaler for deg. Som medlem av et forbund tilsluttet LO får du bedre vilkår enn andre.

Tannhelseforsikring  | Barneforsikring | Båtforsikring | Bilforsikring | Fritidshusforsikring | Fritidsulykkesforsikring | Hund- og katteforsikring | Husforsikring | Kritisk sykdom |Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Campingvognforsikring | Reiseforsikring | Student- og lærlingforsikring | Uførekapital | Uførepensjon | Ulykkesforsikring | Verdisakforsikring

LOfavør: Telefon 416 06 600 |   Sparebank1:  Kontakt til lokale Sparebank1-kontor

Andre medlemsfordeler du har tilgang til i LOfavør:

Bank |  Kredittkort  | Eiendomsmegling | Strøm | Ferie, hotell, leiebil etc | Advokatbistand  |

LOfavør boliglån
LOfavør boliglån
Norske sjøfolk binder Norge sammen!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger