Skip to the content

Avslutning av medlemskap

Vurderer du å avslutte ditt medlemskap i NSOF? Les dette først:

Aktuelt: Om utmelding under konflikt

Disse rettighetene opphører ved utmelding 

  • Rett til bistand fra NSOFs tillitsvalgt i rederiet 
  • Rett til rådgivning og advokathjelp fra NSOF. 
  • Rett til streikebidrag ved konflikt
  • Stemmerett i uravstemminger om tariffoppgjør, lokale forhandlinger etc. (Er du ansatt i stilling omfattet av en tariffavtale NSOF er part i, må du være medlem av NSOF for å ha stemmerett og innflytelse.)
  • Rett til deltakelse i valg av tillitsvalgt 

Kontingent

  • Medlemskap og kontingent løper per påbegynte måned. Hvis du har ubetalt kontingent ved utmelding, får du et krav/purring på dette etter utmeldingen.
  • Hvis du trekkes kontingent gjennom arbeidsgiver på utmeldingstidspunktet, må du selv kontakte din lønnsutbetaler for å reservere deg mot videre trekk.

Forsikringer

  • Din inkluderte innboforsikring opphører. Du får også egen bekreftelse fra LOfavør om dette - sørg for at du ikke er uforsikret! 
  • Din inkluderte livsforsikring opphører ved utmeldingsdato (gjelder yrkesaktivt medlemskap)
  • Andre forsikringer du har tegnet med medlemsrabatter, løper ut forsikringsperioden.

Pensjonist?
Du trenger ikke melde deg ut! Har du vært medlem i fem år, kan du få pensjonistmedlemskap til redusert pris. Les mer her.

Gått på land/sluttet til sjøs?
Du trenger ikke melde deg ut! Alle som har eller har hatt et maritimt sertifikat og jobber i maritim næring, kan stå videre som yrkesaktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund med alle rettigheter og fordeler. Les mer her.

Syk, permittert eller arbeidsledig?
Det er ekstra viktig å være medlem når du er midlertidig uten jobb! Sjekk om du kvalifiserer til medlemskap med redusert kontingent.

____________

Utmelding under konflikt

I Norge står streikevåpenet sterkt, og en av lovbestemmelsene om streik sier i praksis at arbeidstakere under en pågående arbeidskonflikt er bundet til tariffavtalen selv om han eller hun melder seg av sitt forbund (Arbeidstvistloven§7). Derfor har vi, som andre fagforbund, en vedtektsbestemmelse om at «Utmeldelse godtas aldri under konflikt eller aksjon». (NSOFs vedtekter §4).

Dette innebærer i praksis at en utmelding som blir mottatt etter at det er varslet plassfratredelse eller en arbeidskonflikt (streik) har inntrådt, ikke vil tre i kraft før etter konflikten er over.

Eksempel: Sender du din utmelding den  10. i måneden, får du en bekreftelse på at ditt medlemskap avsluttes siste dag i måneden (alle medlemskap løper per måned). Hvis det er en streik/konflikt knyttet til din tariffavtale på utmeldingsdatoen, løper medlemskapet videre inntil streiken/konflikten er over, også om den varer inn i neste måned. Utmeldingen blir effektuert den dagen konflikten er over. Frem til det, løper alle medlemsrettigheter og -plikter.