Skip to the content

Vilkårsendringer for LOfavør Innboforsikring fra 2022

1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på LOfavør innboforsikring som du bør få med deg. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

  • Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000
  • Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr. 500.000
  • Samler du på vin eller sprit erstattes dette inntil kr 500 000
  • Dekning for hobbyveksthus utvides til også å gjelde lagringstelt og plasthall, med ny forsikringssum på inntil kr 40.000

Øvrige endringer:

  • Egenandel for mobil og nettbrett endret til kr 2.000
  • Unntak for skader forårsaket av frost i forhold til punkt om "Annen skade"
  • Forsikringen dekker ikke skader under kr 2.000 (tidligere kr 1.000). Der to i husstanden har LOfavør Innboforsikring eller du er studentmedlem, er det ikke egenandel ved skader.
  • I dekningen for ting som er skadet, presiserer vi at det gjelder fysisk skade. Forsikringen dekker ikke ting som blir borte (mistet).

Det vil sendes ut e-post/sms eller digipost om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp

Innboforsikringen er en del medlemskapet for de fleste av NSOFs medlemmer. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring

Har du hus må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.

Hvem er innboforsikret?

Alle NSOFs medlemmer som er født 1953 eller senere eller som er innmeldt etter 2018, er automatisk innboforsikret. Innboforsikring er integrert i medlemskapet, og kan ikke velges bort. (Hvis du benyttet åpningen til å reservere deg innboforsikring før den ble innført, kan du når som helst trekke reservasjonen). 

Les mer: 

Hvilke forsikringer er inkludert? 

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring

Ofte stilte spørsmål om innboforsikring og andre medlemsforsikringer