Skip to the content

Medlemsundersøkelsen 2023

 vectorpouch freepik.com

Hvor fornøyd er medlemmene med Norsk Sjøoffisersforbund, og hva er det viktigste organisasjonen skal jobbe med? Dette får vi svar på gjennom regelmessige medlemsundersøkelser.

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) er nå i gang med årets medlemsundersøkelse. Undersøkelsen foregår på e-post, og gir alle muligheter til å si sin mening om og dele sine erfaringer med forbundet.

Dette er fjerde gang Norsk Sjøoffisersforbund gjennomfører en slik medlemskartlegging sammen med Rambøll Management Consulting. Rambøll garanterer for at personvernet bli ivaretatt, og analyserer svarene. I tillegg til en rapport om hva medlemmene mener i dag, sammenlignes undersøkelsen med svar fra tidligere år så vi kan måle hvor mye vi forbedrer oss.

Det er viktig å svare

NSOF justerer kursen fortløpende for å tilpasse oss endringer i samfunnet, nye utfordringer for vår yrkesgruppe og den service og de tilbud du som medlem forventer. Da trenger vi klare tilbakemeldinger fra deg! Du behøver ikke ha sterke meninger eller kjenne godt til forbundet fra før for å gi et verdifullt svar. Jo flere som svarer, jo større verdi har undersøkelsen. Svarene blir blant annet brukt som grunnlag når styret skal stake ut kursen for de neste årene.

Invitasjon og avsender

Kontakt oss hvis du ønsker å svare men ikke har mottatt invitasjon til å delta.

Det er sendt e-post om undersøkelsen til alle medlemmer som ikke har reservert seg mot å motta invitasjoner etc. Første invitasjon ble sendt 9. mai, og svarer du ikke på denne, får du senere oppfordring både i SMS og e-post. 

Både studenter, yrkesaktive og pensjonister kan svare. Avsender er Norsk Sjøoffisersforbund og har adressen @innflytelse.sjooff.no. Det er helt trygt å følge lenken til https://innflytelse.sjooff.no

 

Det tar omtrent 10 minutter å fullføre undersøkelsen, men du behøver ikke svare på alt, og du kan svare i flere omganger. Alle som fullfører undersøkelsen er med i trekningen av Freemond trådløse hodetelefoner med aktiv støydemping til en verdi av ca. 1 250 kroner. Svarfrist er 29. mai 2023. 

Rambøll Management Consulting garanterer at medlemmenes svar blir behandlet konfidensielt og at ingen i Norsk Sjøoffisersforbund får tilgang til enkeltbesvarelser. Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte oss på medlem@nsof.no.

Dette spør vi om

Undersøkelsen har flere deler.

  • Din vurdering av NSOF; på hvilke områder gjør forbundet en god og dårlig jobb
  • Din vurdering av Norsk Sjøoffisersforbund; din mening om forbundets ulike tilbud og tjenester
  • Vår service; Hvor god service yter vi når medlemmene er i kontakt med oss?
  • Hvor synlig du synes vi NSOF er i sosiale medier og hvor vi burde være til stede

Til slutt i undersøkelsen er det åpne svarfelt hvor du kan gi ris og ros og dele alt du har på hjertet. Alle innspill leses nøye!