Skip to the content

Medlemsundersøkelsen 2021

 vectorpouch freepik.com

Hvor fornøyd er medlemmene med Norsk Sjøoffisersforbund, og hva er det viktigste organisasjonen skal jobbe med? Dette får vi svar på gjennom regelmessige medlemsundersøkelser.

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) er nå i gang med årets medlemsundersøkelse. Undersøkelsen foregår på e-post, og gir alle muligheter til å si sin mening om og dele sine erfaringer med forbundet.

Dette er fjerde gang Norsk Sjøoffisersforbund gjennomfører en slik medlemskartlegging sammen med Rambøll Management Consulting. Rambøll garanterer for at personvernet bli ivaretatt, og analyserer svarene. I tillegg til en rapport om hva medlemmene mener i dag, sammenlignes undersøkelsen med svar fra tidligere år så vi kan måle hvor mye vi forbedrer oss.

Det er viktig å svare

NSOF justerer kursen fortløpende for å tilpasse oss endringer i samfunnet, nye utfordringer for vår yrkesgruppe og den service og de tilbud du som medlem forventer. Da trenger vi klare tilbakemeldinger fra deg! Du behøver ikke ha sterke meninger eller kjenne godt til forbundet fra før for å gi et verdifullt svar. Jo flere som svarer, jo større verdi har undersøkelsen. Svarene blir blant annet brukt som grunnlag når styret skal stake ut kursen for de neste årene.

Invitasjon og avsender

Alle medlemmer som ikke har reservert seg mot invitasjoner etc, får e-post om undersøkelsen. Både studenter, yrkesaktive og pensjonister kan svare. Avsender er Norsk Sjøoffisersforbund og har adressen @innflytelse.sjooff.no. Det er helt trygt å følge lenken til https://innflytelse.sjooff.no/

Alle som deltar er med i trekningen av et universalgavekort på 500 kroner. Det tar omtrent 10 minutter å fullføre undersøkelsen, men du behøver ikke svare på alt, og du kan svare i flere omganger. Svarfrist er 27. oktober.

Rambøll Management Consulting garanterer at medlemmenes svar blir behandlet konfidensielt og at ingen i Norsk Sjøoffisersforbund får tilgang til enkeltbesvarelser. Hvis du har spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte oss på medlem@nsof.no.

Dette spør vi om

Undersøkelsen har flere deler.

  • Ditt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund, og årsakene til at du er medlem
  • Din vurdering av NSOF; på hvilke områder gjør forbundet en god og dårlig jobb
  • Din vurdering av Norsk Sjøoffisersforbund; din mening om forbundets ulike tilbud og tjenester
  • Vår service; Hvor god service yter vi når medlemmene er i kontakt med oss?
  • Covid og sjøfolk; dine erfaringer

Til slutt i undersøkelsen er det åpne svarfelt hvor du kan gi ris og ros og dele alt du har på hjertet. Alle innspill leses nøye!