Skip to the content

Justert kontingent og høyere skattefradrag

I januar 2023 øker ordinær kontingent til Norsk Sjøoffisersforbund med femten kroner. Samtidig økes skattefradraget du får for å være medlem og du kan trekke fra alt du betaler i kontingent på skatten.  

20.12.22

Det er styret som fastsetter kontingenten i Norsk Sjøoffisersforbund. De vurderer forbundets økonomi, medlemmenes lønnsvekst og vekst i konsumprisindeksen før de beslutter om kontingenten skal justeres. Fra januar 2023 øker kontingenten for yrkesaktivt medlemskap til 555.

Kontingentsatser fra og med januar 2023:

  • Yrkesaktive medlemmer: 555,- per måned
  • Pensjonister/ikke yrkesaktive: 240,- per måned/1 440,- per halvår
  • Juniormedlemmer/kadetter: 42,- per måned/252 per halvår

Denne kontingenten inkluderer innboforsikring og livsforsikring for yrkesaktive til 66 år. Trekk for yrkesaktive med særskilt avtale om trekksats 465,- (2022), økes til kr 475,-

Ditt kontingenttrekk, ditt ansvar! 
Gi beskjed til den som utbetaler din lønn om at ditt fagforeningstrekk skal økes til 555,- per måned fra og med januar 2023, så er du sikker på å ikke komme på etterskudd med kontingenten.

NSOF informerer alle rederier om endringer i kontingentsatsen, og mange rederier øker trekket automatisk. Men lønnstrekk er en avtale mellom deg og arbeidsgiver, og hvis rederiet trekker deg for lite, får du regning fra forbundet på mellomlegget. Sjekk også lønnslippen for januar nøye for å forsikre deg om at du blir trukket riktig.

Arbeidsgivere som har spørsmål om trekk til Norsk Sjøoffisersforbund kan kontakte NSOF på oslo@sjooff.no, 22 00 55 00 eller fellessentralen@sjomannsunion.no, telefon 22 82 58 00

Du får kontingent igjen på skatten
For inntektsåret 2022 kan du trekke fra inntil 5 800 kroner på skatten for innbetalt skattefradrag. Fra neste år øker fradraget ytterligere, til 7 700 kroner. 

Mer om kontingent:

Kontingent og betaling
Yrkesaktive betaler 555,- per måned, studenter 252 per halvår. 

Kontingentregnestykke
Når du trekker fra verdien av inkluderte forsikringer og skattefradrag, kan det koste så lite som 80 kroner i måneden å være medlem, før du teller verdien av dine rettigheter og valgfrie fordeler. Hvordan ser DITT kontingentregnestykke ut?

Ikke spar deg til fant!
Ikke la fagforeningskontingenten bli et sparetiltak - det er mye mer å spare på å bruke fordelene medlemskapet gir. 

Endre medlemskap eller betalingsmåte
Husk at din kontingent som yrkesaktiv løper helt til du selv melder fra! Gi straks beskjed hvis trekket ditt gjennom arbeidsgiver stopper eller du ønsker å gjøre andre endringer i medlemskap. 

Redusert kontingent
Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige av andre årsaker, eller ønsker redusert kontingent på grunn av trygd eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan søke om redusert kontingen. 

Kontingent og betaling - vanlige spørsmål
Hvordan fungerer lønnstrekk, og hvordan kan du betale din kontingent? Her finner du de viktigste svarene.