Skip to the content

Justert kontingent og høyere skattefradrag

I januar 2022 år øker ordinær kontingent til Norsk Sjøoffisersforbund med tjue kroner. Samtidig økes skattefradraget du får for å være medlem kraftig. 

20.12.21

Det er styret som fastsetter kontingenten i Norsk Sjøoffisersforbund. De vurderer forbundets økonomi, medlemmenes lønnsvekst og vekst i konsumprisindeksen før de beslutter om kontingenten skal justeres. Siden 2019 har premien for å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund vært 520 kroner per måned. Fra januar 2022 øker kontingenten til 540.

Kontingentsatser fra og med januar 2022:

  • Yrkesaktive medlemmer: 540,- per måned
  • Pensjonister/ikke yrkesaktive: 225,- per måned/1 350,- per halvår
  • Juniormedlemmer/kadetter: 42,- per måned/252 per halvår

Denne kontingenten inkluderer innboforsikring og livsforsikring for yrkesaktive til 66 år. Trekk for yrkesaktive med særskilt avtale om trekksats 450,- (2021), økes til kr 465,-

Ditt kontingenttrekk, ditt ansvar! 
Gi beskjed til den som utbetaler din lønn om at ditt fagforeningstrekk skal økes til 540,- per måned fra og med januar 2022, så er du sikker på å ikke komme på etterskudd med kontingenten.

NSOF informerer alle rederier om endringer i kontingentsatsen, og mange rederier øker trekket automatisk. Men lønnstrekk er en avtale mellom deg og arbeidsgiver, og hvis rederiet trekker deg for lite, får du regning fra forbundet på mellomlegget. Sjekk også lønnslippen for januar nøye for å forsikre deg om at du blir trukket riktig.

Arbeidsgivere som har spørsmål om trekk til Norsk Sjøoffisersforbund kan kontakte NSOF på oslo@sjooff.no, 22 00 55 00 eller fellessentralen@sjomannsunion.no, telefon 22 82 58 00

Du får kontingent igjen på skatten
I mange år har du kunnet trekke fra 3 850 av kronene du har betalt i fagforeningsavgift fra på skatten. Fra 2022 øker satsen til 5 800 kroner. Hvis du f.eks. har en skatteprosent på 28, betyr det at du får ca. 50 kroner mer i skattefradrag per måned neste år for å være fullt betalende medlem.

Mer om kontingent:

Kontingent og betaling
Yrkesaktive betaler 540,- per måned, studenter 252 per halvår. 

Endre medlemskap eller betalingsmåte
Husk at din kontingent som yrkesaktiv løper helt til du selv melder fra! Gi straks beskjed hvis trekket ditt gjennom arbeidsgiver stopper eller du ønsker å gjøre andre endringer i medlemskap. 

Kontingentregnestykke
Hvordan ser DITT kontingentregnestykke ut? Når du trekker fra verdien av inkluderte forsikringer og skattefradrag, kan det koste så lite som 90 kroner i måneden å være medlem, før du teller verdien av dine rettigheter og valgfrie fordeler.

Redusert kontingent
Medlemmer som er permittert eller arbeidsledige av andre årsaker, eller ønsker redusert kontingent på grunn av trygd eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan søke om redusert kontingen. 

Kontingent og betaling - vanlige spørsmål
Hvordan fungerer lønnstrekk, og hvordan kan du betale din kontingent? Her finner du de viktigste svarene.