Skip to the content

"Kølafondet" - Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918

«Kølafondet» - Norges Rederiforbunds Sjømannsfond av 1918

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om støtte, såkalt premie, i Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918, populært kalt «Kølafondet». Det deles ut hvert år i mai/juni, med søknadsfrist 1. mars.

Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid som er fylt 62 år inne 1. juli det året de søker. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for ”Kølafondet”. I 2022 ble 120 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2021 var det 118.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse i søknaden.

Se kvalifikasjonskravene.

Søknad

Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Søknaden innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV.

Søknaden kan også sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, adressen står i søknadsskjemaet. Premien utbetales kun én gang, man kan altså ikke søke flere ganger. Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ”gammel” ordning (kr. 2000,- over 4 år), og ikke har fått beløpet 4 ganger, kan søke på nytt for å få resterende beløp tildelt.Hvis samlet inntekt ikke overstiger kr. 260.000, - pr. år (sats for 2022), kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Søknader sendes på eget skjema innen 1. oktober.

Søknad og dokumentasjon kan sendes til Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo eller elektronisk til post@rederi.no.Søknadene behandles bare én gang i året, etter søknadsfristens utløp 1.mars hvert år. Vi oppbevarer søknader som kommer mellom rundene. 

Last ned søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. mars 2023.