Skip to the content

Rigg/DSO

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen. Når du er medlem i NSOF og jobber i riggområdet, blir du automatisk med i DSO.

DSO jobber særskilt med ansatte i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare plattformer.  Dette er en relativt liten gruppe, og derfor får du personlig service, nettverk, påvirkningskraft og direkte innflytelse i forhandlinger.

Vi jobber for

  • DSOs hovedoppgave er å sørge for at folk som bruker sin maritime kompetanse i oljenæringen, blir skikkelig ivaretatt.
  • DSO jobber spesielt for en høyning av kvalifikasjons- og sertifikatkrav for ansatte på flyttbare innretninger.
  • DSO jobber for å sikre at maritim kompetanse, rekruttering og sikkerhet i næringen blir skikkelig ivaretatt. DSO har både formelt og uformelt samarbeid med IE (LO) og SAFE (YS).
  • DSO har engasjerte og dyktige tillitsvalgte, og mange rederier har driftige klubber med mye aktivitet.

Til DSOs hjemmeside https://dso.dnmf.no/

 

Tillitsvalgte i DSO-området som er medlem av NSOF 

I DSO-området velges tillitsvalgte fra både NSOF og Dnmf. Se DSOs hjemmesider for mer informasjon og full oversikt over klubbene i flyteriggområdet. 

Hovedtillitsvalgt Jarle Medalen

htv_akofs_offshore@nsof.no | jarle.medalen@akofsoffshore.com | +4794360671

Hovedtillitsvalgt Ronny Tøvik

htv_cosl_offshore_management@nsof.no | rtoevik@yahoo.no | +4795257494

 

Tillitsvalgt Kenneth Ingebrigtsen

kenninge@online.no | +4791676457

Hovedtillitsvalgt | Peder-André Søvdsnes

htv_island_offshore_crewing@nsof.no | pas@soevdsnes.com | +4791719656

 

Kasserer Andreas Goksøyr

sjomann@hotmail.com | +4799748996

Hovedtillitsvalgt Eirik Søyland

htv_noble_drilling_norway@nsof.no | dso.noble@gmail.com | eiriksoy@gmail.com | +4792027685

 

Tillitsvalgt Peter Feil Rossen

prossen66@gmail.com | +4790945594

Odfjell Drilling – Deep Sea Management AS

Hovedtillitsvalgt Kristoffer Aambø

htv_odfjell_drilling_management@nsof.no | kaamboe@gmail.com | +4795249767

 

Tillitsvalgt Håkon Lunde

hakon@webmail.no  | +4791880464Odfjell Drilling AS

Tillitsvalgt Vidar Høyland

vhoyland@gmail.com | +4791643599

Hovedtillitsvalgt Mattias Nilsson

htv_osm_offshore@nsof.no | mattiasnilsson@bahnhof.se | +46707511376

Hovedtillitsvalgt Dagfinn Kristiansen

htv_transocean@nsof.no | dagfinn@dk.no | +4795201896

 

Tillitsvalgt Jøran André Mannes

j@mannes.as | +4799016632

 

Varatillitsvalgt  Glenn Bowitz

glenn.bowitz@vkbb.no | +4791361294

 

Varatillitsvalgt  Rune Erlend Gamst

rugamst@online.no| +4790110100