Skip to the content

Rigg/DSO

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen. Når du er medlem i NSOF og jobber i riggområdet, blir du automatisk med i DSO.

DSO jobber særskilt med ansatte i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare plattformer.  Dette er en relativt liten gruppe, og derfor får du personlig service, nettverk, påvirkningskraft og direkte innflytelse i forhandlinger.

Vi jobber for

  • DSOs hovedoppgave er å sørge for at folk som bruker sin maritime kompetanse i oljenæringen, blir skikkelig ivaretatt.
  • DSO jobber spesielt for en høyning av kvalifikasjons- og sertifikatkrav for ansatte på flyttbare innretninger.
  • DSO jobber for å sikre at maritim kompetanse, rekruttering og sikkerhet i næringen blir skikkelig ivaretatt. DSO har både formelt og uformelt samarbeid med IE (LO) og SAFE (YS).
  • DSO har engasjerte og dyktige tillitsvalgte, og mange rederier har driftige klubber med mye aktivitet.

Til DSOs hjemmeside http://www.desamarbeidendeorganisasjoner.no